Progressiegericht woordenboek


 Mere exposure effect:

De neiging om dingen die we kennen uit onze ervaring als beter te zien dan dingen die we niet of minder goed kennen uit onze eigen ervaring.


Klik hier om meer te lezen over Mere exposure effect

► Verwante begrippen: Status quo bias, Existence bias, Longevity bias, Loss aversion, Availability heuristic
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Fundamental error of motive attribution, Resource replenishment, Statische attributie, Gecontamineerde mindware, Mentale immuunstoornissen


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.