Progressiegericht woordenboek


 Hellend vlak:

Bekende redeneerfout. Redenering die er vanuit gaat dat een eerste stap moet leiden tot een ketting van vervolgstappen met extreme consequenties. Voorbeeld: "Als we Jan toestemming geven om morgen thuis te werken, zien we hem over een tijdje nooit meer terug op kantoor."


Klik hier om meer te lezen over Hellend vlak

► Verwante begrippen: Logica, Redeneerfouten, Cirkelredenering, Argument vanuit onwetendheid, Beroep op autoriteit, Beroep op populariteit
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Illusory truth effect, Optimismebias, Resterende progressiefocus, Perceived Locus of Causality (PLOC), Voorwaardelijke negatieve achting


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.