Progressiegericht woordenboek


 Externe regulatie:

Iets doen vanwege externe druk (m.n. in het vooruitzicht gestelde straf of beloning).


Klik hier om meer te lezen over Externe regulatie

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Motivatiecontinu├╝m, Extrinsieke motivatie, Gecontroleerde motivatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Leerzone, Heuristieken, Behoeftenfrustratie, Causality Orientations Theory, Betrekken


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.