Progressiegericht woordenboek


 Brede rationaliteit:

Rationaliteit die zowel rekening houdt met epistemische rationaliteit (overtuigingen hebben die overeenstemmen met de werkelijkheid) en instrumentele rationaliteit (effectieve acties ondernemen gegeven je doelen) als met metarationaliteit (doelen kiezen die leiden tot duurzame gewenste uitkomsten).


Klik hier om meer te lezen over Brede rationaliteit

► Verwante begrippen: Epistemische rationaliteit, Instrumentele rationaliteit, Metarationaliteit, Smalle rationaliteit
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Psychologische component, Mythe van de intelligente cynicus, Psychologisch essentialisme, Boosheidsalgoritme, Buffer


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.