De complexiteit van grootsheid

De complexiteit van grootsheid

Er is een nieuw handboek verschenen met als titel The complexity of greatness. Beyond talent or practice. (Kaufman, (Ed.), 2013). Het boek gaat over de vraag: wat zijn de oorzaken van ‘greatness’? In dit boek wordt een groot aantal heel verschillende perspectieven aangereikt door auteurs die hun sporen hebben verdiend op hun vakgebied. Een groot aantal mogelijke factoren wordt besproken en groot aantal prestatiedomeinen. Wat uit het boek naar voren komt, is dat het ontstaan van toppresteren veel complexer is dan lang is gedacht en dan nog steeds vaak wordt gedacht.

Jarenlang heeft in de psychologie de zogenaamde nature versus nurture discussie gewoed. Die discussie ging over vraag wat nou belangrijker was voor de ontwikkeling van individuen: genen of omgevingsfactoren. Deze discussie is achterhaald. Dat genen belangrijk zijn en invloed uitoefenen of hoe we zijn en hoe we ons ontwikkelen zal niemand ontkennen. Maar om te denken dat genen simpelweg de veroorzakers van ons gedrag, onze eigenschappen en onze capaciteiten zij, is veel te simpel gedacht.Lees verder »

Mindset, bevlogenheid en functioneren

Professional helpers’ growth mindset, work engagement and self-reported performance
Bevlogenheid is de gemoedstoestand van werkers die voordelen heeft voor individuen en voor de organisatie als geheel. Heslin (2010) suggereerde dat de bevlogenheid van mensen kan worden vergroot door een groeimindset op te wekken. Deze studie onderzocht bij een steekproef van professionele hulpverleners of de mate waarin zij een groeimindset hebben over hun cliënten (GMC) en over professionele hulpverleners (GMP) hun bevlogenheid (WE) voorspelde en hun zelfbeoordeelde functioneren (PERF).  Structural equation modeling liet zien dat GMC een voorspeller was van WE en dat zowel GMP als WE een voorspeller was van PERF.

Hoe stel je succesvol een kritisch commentaar op?

In zijn nieuwe boek, Intuition Pumps And Other Tools for Thinking, beschrijft Daniel Dennett een lijstje regels, opgesteld door sociaal psycholoog Anatol Rapoport, voor hoe je succesvol een kritisch commentaar op kunt stellen:

  1. Je moet proberen om de positie van degene die je becommentarieert zo helder, levendig en eerlijk weer te geven dat diegene zal zeggen: “Bedankt, ik wou dat ik er aan gedacht had om het op die manier te zeggen.”
  2. Je moet alle punten van overeenstemming opsommen (vooral wanneer het dingen zijn waar geen algemeen overeenstemming over bestaat).
  3. Je moet alles noemen dat je hebt geleerd van degene die je becommentarieert.
  4. Pas dan is het je toegestaan om ook maar een woord van afwijzing of kritiek te noemen.