Progressiegericht woordenboek


 Tacit knowledge:

Begrip dat is ontleend aan het werkt van Michael Polanyi (1958). Tacit knowledge is kennis die door ervaring is opgedaan en die moeilijk onder woorden te brengen en over te dragen is. Je kunt bijvoorbeeld weten hoe je je in een complexe, sociale situatie gedragen moet maar je vindt het moeilijk om uit te leggen hoe je dat weet en waarom je je precies zo moet gedragen.


Klik hier of hier om meer te lezen over Tacit knowledge

► Verwante begrippen: Objectieve kennis, Illusie van begrip
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Motivatie, Subjectieve norm, Veganisme, Positieve psychologie, Mindsetcultuur


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.