Progressiegericht woordenboek


 Positief herformuleren:

Positief herformuleren komt erop neer dat je negatieve uitingen van cliënten positief herformuleert. Positieve herformuleringen kunnen twee functies hebben. Ten eerste kunnen ze de persoon helpen om beter te zien wat ze in de plaats van hun huidige (negatieve) situatie zouden willen zien. Ten tweede kunnen ze cliënten helpen om voorbij negatieve zelf-oordelen te komen richting meer constructieve manieren om over henzelf te denken.


Klik hier om meer te lezen over Positief herformuleren

► Verwante begrippen: Progressiegericht werken, Plus achter de min zoeken, Normaliseren, 7 stappenaanpak
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Prosociale internalisatie, Goed luisteren, Collectieve waanideeën, Vervaldenken, Tragedy of the commons


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.