Progressiegericht woordenboek


 Loss aversion:

Het psychologische verschijnsel dat bekend staat als verliesaversie beschrijft hoe mensen liever verliezen vermijden dan winsten boeken. Dit geeft aan dat mensen in het algemeen meer waarde hechten aan dingen die ze nu bezitten of dreigen te verliezen dan aan dingen die ze nog niet hebben of dreigen te winnen. Een cruciaal idee in de gedragseconomie is verliesaversie, waarnaar in de psychologie veel onderzoek is gedaan. Het is ontdekt dat het een invloed heeft op een verscheidenheid van besluitvormingsprocessen, waaronder die met betrekking tot risico's, onderhandelingen en investeringen.


Klik hier of hier om meer te lezen over Loss aversion

► Verwante begrippen: Status quo bias, Existence bias, Longevity bias, Negativiteitsbias
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Op dominantie gebaseerd leiderschap, Synergetische mindsets interventie, Schijnwaarheidseffect, Persoonsgerichte verbeterinitiatieven, Lat hoger leggen


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.