Progressiegericht woordenboek


 Group think:

Komen tot irrationele conclusies en besluiten in een groep vanwege conformiteitsdruk en het verlangen naar harmonie.


Klik hier om meer te lezen over Group think

► Verwante begrippen: Bias, Confirmation bias, Negativiteitsbias, Self-enhancement bias, Cognitieve dissonantie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Eerst aansluiten dan doorschakelen, Progressiegericht draaiknoppenmodel, Affect, Sensorische adaptatie, Optimismevraag


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.