Progressiegericht woordenboek


 Group think:

Komen tot irrationele conclusies en besluiten in een groep vanwege conformiteitsdruk en het verlangen naar harmonie.


Klik hier om meer te lezen over Group think

► Verwante begrippen: Bias, Confirmation bias, Negativiteitsbias, Self-enhancement bias, Cognitieve dissonantie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Heuristieken, Uitvoeringsfase, Spotlighteffect, Neerwaartse spiraal, Fatalisme


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.