Progressiegericht woordenboek


 Brede achting:

Belangstelling van docenten voor het leven van leerlingen los van de schoolcontext, bijvoorbeeld door vragen te stellen naar hun leven en ervaringen buiten school. (Begrip uit de mindsettheorie).


Klik hier om meer te lezen over Brede achting

► Verwante begrippen: Inclusieve verwachtingen, Mindsettheorie, Groeimindset, Leermindset
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Autonome oriëntatie, Opportuniteitsbevorderende internalisatie, Job demand-resource (JD-R) model, Persoonlijke progressie, Doolhofexperiment


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.