Progressiegericht woordenboek


 Inherentieheuristiek:

Een automatisch en onbewust cognitief proces dat er toe leidt dat we geneigd zijn om waarnemingen (bijvoorbeeld: meisjes Piet is rijk) te verklaren in termen van inherente kenmerken van hun bestanddelen (bijvoorbeeld: Piet is intelligent) en extrinsieke factoren over het hoofd te zien (bijvoorbeeld: Piet heeft door gunstige omstandigheden de kans gekregen om rijk geworden). De inherentieheuristiek is een oorzaak van essentialistisch denken.


Klik hier of hier om meer te lezen over Inherentieheuristiek

► Verwante begrippen: Essentialisme, Fundamentele attributiefout, Hyperactive agency detection
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Adaptieve intelligentie, Primaire sociale goederen, Persoonlijkheid, IKEA-effect, Naturaliseerfout


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.