Progressiegericht woordenboek


 Causality Orientations Theory:

(COT) Eén van de zes minitheorieën binnen de zelfdeterminatietheorie. De COT gaat over hoe mensen zich oriënteren op hun omgeving. Grofweg heeft onderzoek drie soorten oriëntaties onthuld: de autonome oriëntatie, de controle-oriëntatie en de amotivatie-oriëntatie.


Klik hier om meer te lezen over Causality Orientations Theory

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Motivatiecontinuüm
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Extrinsieke motivatie, Objectief reproduceerbaar presteren, Onderkennen van onzekerheid, Curse of knowledge, Organismic Integration Theory, 4-PR model


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.