Progressiegericht woordenboek


 Causality Orientations Theory:

(COT) Eén van de zes minitheorieën binnen de zelfdeterminatietheorie. De COT gaat over hoe mensen zich oriënteren op hun omgeving. Grofweg heeft onderzoek drie soorten oriëntaties onthuld: de autonome oriëntatie, de controle-oriëntatie en de amotivatie-oriëntatie.


Klik hier om meer te lezen over Causality Orientations Theory

► Verwante begrippen: Zelfdeterminatietheorie, Motivatiecontinuüm, Psychologische basisbehoeften
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Modale logica, Zelfactivatiehypothese, Fatalisme, Verkeerde duidelijkheid, Wet van de remmende voorsprong


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.