Progressiegericht woordenboek


 Progressiestrategieën:

Met betrekking tot de dingen die ons minder goed bevallen zouden we verbetering op prijs stellen. Om die verbetering te realiseren kunnen we aan vier soorten dingen denken: 1) Zelfverbetering: we kunnen iets in onszelf verbeteren. Voorbeelden zijn: we kunnen onze kennis of vaardigheden versterken zodat we beter opgewassen zijn tegen uitdagingen die op ons afkomen, 2) Situatieverbetering: we kunnen iets in de situatie verbeteren. Voorbeelden zijn: we kunnen de methoden, systemen, structuren waarbinnen we werken veranderen, repareren of vernieuwen, 3) Situatieverandering: We kunnen andere situaties opzoeken. Voorbeelden zijn: we kunnen een andere baan zoeken, we kunnen een andere werkplek kiezen, we kunnen samenwerking met andere mensen opzoeken, 4) Interpretatieverbetering: We kunnen onze interpretaties veranderen. We kunnen de manier waarom we last hebben van situaties verminderen door te komen tot realistischere en minder zelf-ondermijnende interpretaties.


Klik hier om meer te lezen over Progressiestrategieën

► Verwante begrippen: Situatiegerichte verbeterinitiatieven, Situatieselectie, Situatieverbetering, Zelfverbetering, Interpretatieverbetering
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: Autonomie-ontwerp, Zelfsturende teams, Groeimindset over houdingen, Statische mindset over houdingen, Subjectieve versus Objectieve Betekenisvolheid


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.