Progressiegericht woordenboek


 Autonomie-ontwerp:

Eng: autonomy crafting. Proactief je werkzaamheden beter afstemmen op je wat je zelf interessant en belangrijk vindt. Dit proces kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanpassen van je takenpakket, het opstarten van nieuwe projecten of het zoeken naar nieuwe manieren om je huidige taken uit te voeren. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de organisatorische context en doelstellingen. Autonomie-ontwerp kan bijdragen aan je beter voelen en beter functioneren.


Klik hier om meer te lezen over Autonomie-ontwerp

► Verwante begrippen: Job crafting, Dubbele groeimindset, Work engagement, Autonome motivatie
► Willekeurige suggesties voor zoektermen: HEAR-model, Argument vanuit persoonlijk ongeloof, Social belonging interventies, Cognitieve vrekken, Procescomplimenten


Heeft u een vraag of suggestie, stuur ons dan gerust een mail.