Momenteel geven Gwenda Schlundt Bodien en ik een training progressiegericht leidinggeven in een grote organisatie in financiële sector. Een van de deelnemende managers merkte op dat hij het fijn zou vinden als zijn manager hem wat meer zou vragen wat er lukte in zijn werk en welke progressie hij al maakte. De deelnemer zei dat dat motiverend voor hem zou zijn. Niet alleen zou het hem helpen om meer zicht te krijgen op wat er goed ging, ook zou hij het gevoel hebben dat hij het als een soort erkenning zou ervaren als zijn manager naar dit soort dingen zou informeren.

Een andere cursist zei dat hij het hier mee eens was en dat hij al een manier had ontdekt om dit van zijn manager gedaan te krijgen. Hij had tegen zijn manager gezegd: “Het zou mij helpen als je me wat vragen stelt over wat er al goed gaat in mijn werkt en over welke progressie ik al aan het bereiken ben.” De manager in kwestie was hier graag toe bereid en dit had er toe geleid dat de manager en hij had zitten praten over wat er goed was gegaan en over welke progressie hij al had bereikt. Dit werkte voor hem heel goed. Een andere cursist merkte op:  “Wat slim om dat zo te doen! Zo help je je manager tegelijkertijd om nog effectiever te zijn.”

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)