Zoals Teresa Amabile en Steven Kramer hebben laten zien, is het boeken van progressie in betekenisvol werk één van de meest motiverende dingen in werk (lees meer).  Zelfs kleine progressie kan een grote positieve impact op de innerlijke werkbeleving van mensen hebben (innerlijke werkbeleving is de term van de auteurs voor de percepties, emoties en motivaties van mensen in werk).

Betekenisvolle progressie

‘Betekenisvolle progressie’, bestaat natuurlijk uit twee gedeelten: het betekenisvol-gedeelte en het progressiegedeelte. Ik heb in voorgaande artikelen al vaak geschreven over progressie. Nu wil ik graag de aandacht richten op het betekenisvol-gedeelte. 

Wat maakt werk betekenisvol?

Ik ben geïnteresseerd in wat werk betekenisvol maakt voor mensen. Welke dimensies liggen ten grondslag aan betekenisvolheid? Ik heb het idee dat betekenisvolheid in belangrijke mate kan worden verklaard aan de hand van de mate waarin het werk gelegenheid biedt voor de vervulling van de bekende psychologische basisbehoeften van autonomie, competentie en verbondenheid. Klopt dit? Of is betekenisvolheid van werk in belangrijke mate gekoppeld aan intrinsieke motivatie? In welke mate bepalen de interessantheid en het plezier van de werkactiviteiten zelf de betekenisvolheid van het werk?

Sociale factoren

Of spelen andere factoren een belangrijke rol; bijvoorbeeld behulpzaam zijn voor andere mensen of voor de mensheid als geheel (of nog verder strekkend: een waardevolle bijdrage leveren aan ‘de wereld’)? Of vallen deze dingen in feite onder verbondenheid?

Vragen

Wat is jouw kijk op deze zaken? Wat maakt werk betekenisvol voor jou? Ben je er ooit in geslaagd om je werk betekenisvoller te maken? Hoe deed je dat? 

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (2)