verbeteren doorstroom studenten via Trello

Daisy Dam, consultant bij Ypsylon, deed vorig jaar, voor de afronding van haar studie Toegepaste Psychologie een interessant afstudeeronderzoek. Het onderzoek richtte zich op het verbeteren van de overgang van studenten van het eerste naar het tweede leerjaar binnen de integrale leerlijn van de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen. Ze deed dit onderzoek in het kader van de nieuwe missie en visie van de opleiding Toegepaste Psychologie, waarin onder andere progressiegericht werken een belangrijke rol speelt. Deze scriptie is nu één van de drie genomineerden voor de scriptieprijs ‘beste scriptie van 2019‘, door het Landelijke Studenten Vakbond. Binnenkort gaat Daisy naar de eerste kamer om daar deel te nemen aan het onderwijscafe, waarin ze o.a. deel deelneemt aan een debat over het onderwijs. Hieronder kun je meer lezen over haar onderzoek.

Formatieve evaluatie binnen de integrale leerlijn

Daisy Dam (2019)

 

Samenvatting
In dit afstudeeronderzoek is, in het kader van de nieuwe missie en visie van de opleiding Toegepaste Psychologie, onderzoek gedaan naar bevordering van de overgang van het eerste naar het tweede leerjaar binnen de integrale leerlijn van de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hanzehogeschool Groningen. In de nieuwe missie en visie speelt progressiegericht werken een belangrijke rol. Progressiegericht werken is een term die verwijst naar een werkwijze waarin er gestreefd wordt naar betekenisvolle progressie, oftewel: vooruitkomen in de richting van wat iemand waardeert.

Opdrachtgever Laura Schuringa merkt dat de overgang van het eerste naar het tweede leerjaar binnen de integrale leerlijn moeizaam verloopt. Dit ziet ze terug aan de ondergemiddelde prestaties van studenten bij de cursus Trainingsontwerp. Volgens haar heeft dit er onder andere mee te maken met het feit dat studenten te weinig feedback vragen van docenten. Als gevolg van deze moeizame overgang is de probleemstelling van dit onderzoek ontstaan: ‘Hoe kunnen we de formatieve evaluatie binnen de integrale leerlijn in het eerste en tweede leerjaar van de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool Groningen zodanig vormgeven dat dit de overgang van het eerste naar het tweede leerjaar bevordert en studenten voldoende progressie kunnen maken?’ De term ‘formatieve evaluatie’ verwijst naar meetinstrumenten die inzicht geven in de ontwikkeling van een student in zijn leerproces. Formatieve evaluatie bestaat uit feed-up (is het vooraf duidelijk wat de student moet doen?), feedback (waar staat de student nu?) en feed-forward (welke stappen moet de student nog ondernemen om verder te komen?) (Berkel, Bax en Joosten-ten Brinke, 2017).

De doelstelling waarmee dit onderzoek is afgenomen is het inzichtelijk maken van de behoeften van studenten en docenten omtrent formatieve evaluatie en het daarmee opstellen van adviezen om de overgang van het eerste naar het tweede leerjaar binnen de integrale leerlijn te vergemakkelijken. Om deze behoeftes inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode design thinking. Hierbij leert de onderzoeker gaandeweg welke problemen er spelen bij de doelgroep door zich in hen in te leven en leert daardoor een geschikte oplossing voor de praktijk te vinden (Stompff, 2018; Plaisier, 2015). De data voor dit onderzoek is verzameld door drie design thinking sessies te houden met focusgroepen: eerstejaarsstudenten, tweedejaarsstudenten en docenten. In deze sessies zijn verschillende fases van het design thinking proces doorlopen: empathize, define, ideate, prototype en test.

Uit de sessies is onder andere naar voren gekomen dat docenten graag zouden zien dat studenten meer eigenaar zijn van het leerproces en dat studenten hun progressie beter kunnen monitoren. Eerstejaarsstudenten hebben behoefte aan duidelijke rollen/kaders en concrete feedback. Tweedejaarsstudenten willen meer aandacht voor progressiegerichte feedback. In overleg met de opdrachtgever heeft de onderzoekster één idee van de docenten, scrum, verder uitgewerkt tot een prototype. Hierbij is het idee ontstaan om scrum in te zetten met behulp van de online tool Trello binnen de cursus ‘Assessmentpsychologie’. Om feedback te verzamelen op dit idee heeft de onderzoekster interviews afgenomen met één docent en vijf eerstejaarsstudenten die Trello afgelopen tijd gebruikt hebben binnen de cursus ‘Assessmentpsychologie’. Naar aanleiding van deze input is besloten om het uiteindelijke prototype bij te schaven en Trello enkel te adviseren als tool om een project mee te managen, in plaats van als hulpmiddel om mee te scrummen.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (7)
  • Bruikbaar (0)