Zoek het eerdere succes daar waar het probleem zich bevindt

Zoek het eerdere succes daar waar het probleem zich bevindt

Het CPW-7-stappenmodel is een progressiegerichte structuur die veel gebruikt wordt in coaching. Via deze vragenstructuur is het mogelijk om cliënten te helpen om ideeën op te doen om stappen vooruit te zetten in de gewenste richting. Eén van de grote krachten van de aanpak is dat er gebruik wordt gemaakt van vragen naar eerdere successen. Een voorbeeld van zo’n vraag is: “Is het je al eens gelukt om …?” Een eerder succes is een situatie waarin het al eens gelukt is om iets beter te laten verlopen of op te lossen. Wanneer cliënten zich een eerder succes weten te herinneren, doen ze vaak ideeën op over hoe ze verder kunnen met hun huidige situatie en worden ze optimistischer over hun situatie.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (12)
 • Bruikbaar (10)

Wat is de negativiteitsbias en hoe kunnen we ermee omgaan?

 

De negativiteitsbias (ook wel genoemd het negativiteitseffect) is het verschijnsel dat we negatieve gebeurtenissen en informatie gemakkelijker opmerken dan positieve, dat we er sterker door beïnvloed worden en dat we ze gemakkelijker herinneren. Hoewel niet ieder individu en niet iedere leeftijdsgroep even gevoelig is voor de negativiteitsbias treedt hij wel vaak op. Amabile & Kramer (2011) vonden bijvoorbeeld in hun onderzoek naar werkbeleving dat het effect van negatieve gebeurtenissen twee tot drie keer zo sterk was als het effect van positieve gebeurtenissen. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (18)
 • Bruikbaar (12)

Hoe we vitaal oud kunnen worden

De kennis over hoe we vitaal oud kunnen worden neemt toe. Natuurlijk hebben we dit niet volledig in de hand maar we kunnen de kans erop wel vergroten. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (11)
 • Bruikbaar (7)

Een nieuwe kijk op financieel toezicht

Coert Visser, juni 2013

Eerder schreef ik al over de rol van de Jeugdzorg (zie Jeugdzorg en de keepersrol). In dat bericht schrijf ik dat, terwijl er soms veel kritiek op de Jeugdzorg kan zijn, zeker wanneer er zogenaamde gezinsdrama’s in het nieuws komen, de Jeugdzorg een belangrijke rol speelt. Het schijnbaar ondankbare van de rol van de Jeugdzorg is dat het goede werk van de Jeugdzorg niet snel het nieuws zal halen en lastig meetbaar te maken is. Waar werkers in de Jeugdzorg echter hun voldoening aan kunnen ontlenen is aan het werken met gezinnen en van dichtbij meemaken hoe hun situatie beter wordt. Een belangrijke innovatie in de Jeugdzorg komt uit de oplossingsgerichte aanpak. Een benadering die vaak Signs of Safety wordt genoemd maar nu ook vaak onder andere namen bekend staat zoals Samenwerken aan Veiligheid (SAVE) en Focus op veiligheid.Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (1)
 • Bruikbaar (0)

De trainingsontwerptabel

Tijdens een training progressiegericht trainen heb ik de cursisten een eenvoudig hulpmiddel aangereikt, de trainingsontwerptabel, om hun trainingen voor te bereiden. Het is een tabel bestaande uit vier kolommen:

De trainingsontwerptabel

Hier is een korte toelichting op de kolommen:Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Bruikbaar (4)
 • Interessant (3)

Voorzichtig met die copingvraag

copingvraagEen bekende progressiegerichte vraag is de copingvraag. Deze vraag wordt met name gebruikt wanneer coachees het erg zwaar hebben en hun situatie als hopeloos ervaren. De basisvorm van de copingvraag is: ‘Hoe houd je het vol?’ maar er zijn ook vele andere formuleringen, zoals:

 • Hoe lukt het je om door tet gaan onder zulke moeilijke omstandigheden?
 • Hoe kun jij elke dag zulke moeilijke situaties het hoofd bieden?
 • Wat helpt je om het vol te houden?
 • Hoe kun je aan jezelf uitleggen hoe je het gegeven je moeilijke omstandigheden zo goed doet als je het doet?
 • Het is bewonderenswaardig hoe je je werkt hebt kunnen blijven doen onder zulke moeilijke omstandigheden. Hoe doe je dat?
 • Hoe slaagde je erin om het vol te houden voordat je uitviel?Lees verder »

Teamleden vragen om ideeën voor verbetering

Teamleden vragen om ideeën voor verbetering

Een progressiegerichte leidinggevende vertelde me over een situatie in haar team waar ze tevreden op terugkeek. Ze vertelde dat ze nog niet zo lang leiding geeft aan haar team, enkele maanden. Kort geleden bedacht ze, hoewel ze over een aantal dingen die mensen in het team deden heel tevreden was, dat ze over een aantal andere dingen in het team niet zo tevreden was, bijvoorbeeld over hoe efficiënt er gewerkt werd, hoe effectief er samengewerkt werd en over de manier waarop medewerkers het management al dan niet inschakelden bij probleemsituaties in het werk. Ze besloot te proberen iets te doen dat tot een verbetering zou leiden. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (0)
 • Bruikbaar (0)

Oefening: hou een progressiedagboek bij

Onderzoek wijst er op dat regelmatig monitoren van progressie enkele krachtige voordelen oplevert. Het kan onder andere bijdragen aan je motivatie, je welbevinden en zelfs je gezondheid. Als je wilt proberen wat het monitoren van progressie voor jou zou kunnen opleveren dan is mijn tip om gedurende een maand een progressiedagboek bij te houden.

Uitleg: Kies een notitieboek, een dagboek of een word file om elke avond iets in te schrijven. Let gedurende de dag goed op welk vooruitgang je boekt in relatie tot dingen die belangrijk voor je zijn. Schrijf aan het eind van de dag 3 voorbeelden van progressie op die je hebt geboekt tijdens de dag. Het maakt niet uit hoe klein de progressie is. Schrijf ook op hoe je er in geslaagd bent om die progressie te boeken. Noteer zo precies mogelijk wat je hebt gedaan dat goed werkte. Geschatte tijd: 10-15 minuten.

Als je deze oefening hebt geprobeerd dan zou ik het leuk vinden om te horen of je hem nuttig vond.

English version

Wat vind je van dit artikel?
 • Interessant (9)
 • Bruikbaar (1)