Twee punten van zorg over mindfulness-meditatie

 

Laat me beginnen met te zeggen dat mindfulness en mindfulness-meditatie onze belangstelling verdienen. Er is behoorlijk wat empirisch bewijs dat laat zien dat mindfulness en mindfulness-meditatie op verschillende manieren voordelen kunnen opleveren (lees dit artikel en dit artikel voor meer informatie). Dat gezegd hebbend wil ik nu graag twee punten van zorg noemen. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (11)
  • Bruikbaar (4)

Hoe meer je ergens over weet, hoe relevanter deliberate practice wordt voor verdere groei

Levels of knowledge and deliberate practice
Pachman, Mariya; Sweller, John; Kalyuga, Slava

Dit onderzoek liet zien dat leerlingen die al kennis hadden over een bepaald kennisgebied (geometrie) het meest hadden aan een deliberate practice strategie waarbij zij zich specifiek en uitsluitend richtten op de zwakke plekken in hun kennis. Daarnaast bleek dat leerlingen met weinig kennis over het onderwerp in eerste instantie meer baat hadden bij een leerstrategie waarbij zij zich richtten op een combinatie van onderwerpen waar zij al kennis over hadden en onderwerpen waar zij zwak in waren. Dit onderzoek suggereert dat wanneer je nog weinig bekend bent met een kennisgebied, je je het beste eerst kunt richten op onderdelen waar je al enige bekendheid mee hebt. Pas nadat je competentie is toegenomen zou dan je nadruk moeten komen liggen op het je concentreren op het versterken van je zwakke plekken.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)

Het placebo-effect gebruiken om cognitief functioneren te verbeteren

Mobilizing unused resources: Using the placebo concept to enhance cognitive performance
Ulrich W. Wegera & Stephen Loughnan

 

Samenvatting: [vertaling: CV] Mensen beschikken over significante psychologische bronnen om hun welbevinden en presteren te verbeteren maar deze bronnen blijven vaak onbenut en zouden beter kunnen worden aangewend. In het medische domein is het bekend dat deze bronnen onder bepaalde condities kunnen worden gemobiliseerd, bijvoorbeeld in de context van het placebo-effect. Hier hebben wij verkend of het placebo-principe kan worden gebruikt om cognitief presteren te verbeteren. Om dat te doen gebruikte we een aangepaste placebo opwekking – een onechte priming methode waarvan we de deelnemers vertelden dat hij onbewust hun kennis zou verbeteren en we zeiden hen dat dus ze op hun vaardigheden moesten vertrouwen in een kennistest die ze gingen doen. De prestaties van deelnemers werd inderdaad verbeterd in vergelijking tot een groep die niet dacht dat het priming proces hun kennis zou verbeteren. Het onderzoek laat de relevantie zien van het placebo-effect  buiten de medische en therapeutische setting.

English version

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)

Het gebruik van deliberate practice in onze trainingen

Een universele drive van mensen is om competent te zijn om competenter te worden. Deze drive manifesteert zich in veel aspecten van het leven. Jezelf als competent zien en het hebben van de ervaring om competenter te worden, dragen in belangrijke mate bij aan menselijk welbevinden. Dit is niet alleen het geval in het begin het leven. Het blijft zo tot op hoge leeftijd. Twee factoren zijn heel behulpzaam om de voordelen van competentie en competentie-ontwikkeling te kunnen genieten. De eerste factor is de overtuiging dat je competentie kan worden ontwikkeld. Ik heb veel geschreven over het verschil tussen een fixed mindset en een groeimindset (lees dit artikel voor meer achtergrondinformatie).  Een groeimindset, geloven dat je competentie ontwikkeld kan worden via inspanning, is een voorwaarde voor blijvende groei. De tweede factor is kennis over hoe competentie efficiënt ontwikkeld kan worden. Twee dingen zijn nuttig om te weten over competentie-ontwikkeling.

Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (4)