Zelfconcordante doelen → effectieve zelfregulatie → progressie

In Zelfconcordantietheorie noemde ik dat Vasalampi, Salmela-Aro, & Nurmi (2009) empirische steunen vonden voor de zelfconcordantietheorie die stelt dat persoonlijke doelen hebben die gekozen zijn voor autonome redenen doelgerichte inspanning verhoogt en daardoor progressie in de richting van het doel. Progressie, op haar beurt, leidt tot een toename van subjectief welbevinden en aanpassing.” Twee recentere studies bevestigen de relatie tussen zelfconcordante doelen en progressie maar vonden dat deze relatie gemedieerd wordt door verschillende andere variabelen. Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)

Soms kan het kijken naar progressie ons afleiden van ons doel

Soms kan het kijken naar progressie ons afleiden van ons doel

In Positieve effecten van een focus op progressie stelde ik dat zelf-evaluatie van progressie een sleutel tot motivatie is en dat de perceptie van progressie in het algemeen het gevoel verhoogt dat je tegen een taak opgewassen bent en de motivatie om verder te gaan (Schunk & Usher, 2012). Maar je richten op progressie versterkt motivatie niet altijd. Soms leidt het kijken naar progressie die je geboekt hebt tot het verlagen van je focus op het doel dat je wilt bereiken. Om het uit te leggen moet ik eerst iets uitleggen over zelfregulatie en doelafschermingLees verder »

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (0)

De cirkeltechniek

De cirkeltechniek is een eenvoudige en flexibele techniek om al gemaakte progressie zichtbaar te maken en om mensen te helpen verdere progressie te boeken. Hij kan individueel gebruikt worden maar ook in coaching en bij het begeleiden van teams. Hij gaat als volgt. Eerst teken je twee cirkels op een groot vel papier, een binnencirkel en een buitencirkel. De binnencirkel gaat over de progressie die al geboekt is; de buiten cirkel gaat over progressie die nog bereikt moet worden.

De cirkeltechniek

Je kunt de cirkels gebruiken door de volgende vier stappen toe te passen:Lees verder »

Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (15)
  • Interessant (6)