Solliciteren met STARIn het algemeen is het verstandig om je goed op een sollicitatiegesprek voor te bereiden omdat het je kan helpen om effectiever te communiceren over je ervaringen en kwaliteiten. Hier is een manier om sollicitanten te helpen zich voor te bereiden op hun sollicitatiegesprek (of jezelf als jij het bent die gaat solliciteren) die naar mijn ervaring erg effectief is. Deze manier van voorbereiden, die als zeer progressiegericht kan worden gezien, is gebaseerd op de zogenaamde STAR techniek.

STAR is een acroniem dat staat voor Situatie – Taak – Actie – Resultaat. De interviewer vraagt de kandidaat om te denken aan een situatie die deze heeft meegemaakt die relevant is voor de functie. Dan vraagt de interviewer wat zijn of haar taak was in die situatie (wat er van de persoon verwacht werd). Daarna wordt de sollicitant gevraagd om zijn of haar acties te beschrijven (wat heeft hij of zij precies gedaan om dit probleem op te lossen of de taak te vervullen). Ten slotte wordt de kandidaat gevraagd om te beschrijven wat de resultaten waren van zijn of haar handelen.

De STAR techniek is een interview techniek die wordt gebruikt door selecteurs om functie-relevante informatie te verzamelen over  ervaringen m vaardigheden, stijlen en andere kwaliteiten van de sollicitant. De kracht van de benadering is dat hij interviewers in staat stelt om heel specifieke informatie te verzamelen over de sollicitant. Een goede voorbereide interviewer kan veel bijdragen aan de kwaliteit van een sollicitatiegesprek maar dat kan een goed voorbereide sollicitant ook.

De sollicitant kan zich goed voorbereiden door het STAR raamwerk te gebruiken om vloeiend, helder en op een relevante manier te communiceren. Als jij als sollicitant bijvoorbeeld goed bent in onderhandelen, offertes schrijven en beslissingen nemen dan kun je via STAR voorbereiden hoe je in het sollicitatiegesprek kunt uitleggen dat je goed bent in deze dingen. Voor elk van deze sterke punten schrijf je een STAR voorbeeld op. Ook is het verstandig om de functiebeschrijving en de functie-eisen goed te bestuderen. Het kan verstandig zijn om het STAR raamwerk ook te gebruiken om een voorbeeld voor elk van deze functie-eisen voor te bereiden.

Een voorbeeld: Situatie: “Recent was ik in een situatie waarin ik een moeilijk onderhandeling moest voeren” (geef details over de situatie). Taak: “Het was mijn taak om een heel goede deal te sluiten terwijl ik tegelijkertijd de relatie met onze gesprekspartner zeer goed moest houden. Acties: “Ik bereidde het gesprek als volgt voor:  (geef details). In het gesprek zelf deed ik het volgende: (beschrijf concreet wat je deed). Resultaten: Beschrijf wat de resultaten van je aanpak waren en hoe je die resultaten hebt gemeten of opgemerkt.

Voorbereiden met behulp van het STAR raamwerk kan als heel progressiegericht worden gezien. Progressiegericht werken gaat immers bij uitstek over doen wat werkt in een specifieke situatie.  STAR helpt je om narratieven te ontwikkelen over wat je deed in situaties die relevant waren voor de functie waar je op solliciteert.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Bruikbaar (2)
  • Interessant (0)