Social Progress Index 2018

De Social Progress Index (SPI) van 2018 is gepubliceerd. De SPI, die nu voor de vijfde keer wordt gepubliceerd, meet het vermogen van samenlevingen om te voldoen aan de basisbehoeften van hun burgers en om de bouwstenen te verschaffen die het mogelijk maken voor burgers en gemeenschappen om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en om condities te scheppen voor alle individuen om hun volle potentieel te realiseren. Het rapport rangordent 146 landen waarvan voldoende gegevens zijn over alle componenten waaruit de SPI bestaat. 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Raamwerk Social Progress Index

Het raamwerk van de SPI bestaat uit drie rubrieken van sociale progressie die elk weer bestaan uit vier subcategorieën:

Resultaten 2018

De algemene resultaten van dit jaar zijn:

  • Over het geheel genomen is de sociale progressie dit jaar toegenomen. Negen van de 12 sociale progressie componenten werden beter.
  • Persoonlijke rechten en inclusie werden slechter sinds 2014 en persoonlijke veiligheid is gestagneerd.
  • 133 van de 146 landen laten een toename zien in SPI sinds 2014
  • Er zijn enkele belangrijke negatieve uitschieters.

De  complete rangordening van landen ziet er als volgt uit:

Relatie met BNP per capita en economische groei

Er is een sterke positieve relatie tussen sociale progressie en Bruto Nationaal Product (BNP) per capita maar deze relatie is complex en niet lineair. In landen met lagere inkomensniveaus hangen kleine verschillen in BNP per capita samen met grote verbeteringen in sociale progressie. In landen met hogere inkomens neemt deze groei echter af. BNP per capita verklaart sociale progressie niet geheel. Landen bereiken verschillende niveaus van sociale progressie op gelijke niveaus van BNP per capita. De onderstaande figuur toont het bovenstaande. De landen die boven de lijn staan doen het, voor hun inkomensniveau goed wat betreft sociale progressie, de landen die onder de lijn staan doen het slecht voor hun inkomensniveau.

De onderstaande tabel laat zien welke landen de belangrijke dalers en stijgers zijn in sociale progressie:

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (1)