De cirkeltechniek: voor wie vooruit wil komen / Coert Visser. – Driebergen: Just-in-Time Books, [2020]. – 100pagina’s: illustraties ; 21 cm.

De psycholoog en trainer Coert Visser (1963) schreef reeds het boek Progressiegericht werken (2016): een gids met uitleg over hoe interventies werken. Deze publicatie handelt op heldere wijze overwegend over de eenvoudige, breed inzetbare cirkeltechniek. Deze techniek, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, omvat een binnen- en buitencirkel; binnen de kleine cirkel geeft men de reeds bereikte progressie aan; binnen de buitencirkel de nog te bereiken progressie. De vraag is wat men van de buitencirkel naar de binnencirkel kan brengen.
Van belang is dan te weten de gewenste progressie, zicht op de al bereikte progressie, zicht op verdere progressie en de noodzakelijke progressiestapjes. Deze techniek heeft vele mogelijke toepassingen, zoals bij evaluatiesessies, en blijkt een goede tegenmaatregel te zijn tegen de negativiteitsbias en kan een goed alternatief zijn voor de traditionele beoordelingsgesprekken en leerlingbesprekingen. Het boek bevat veel toepassingsvoorbeelden, een literatuurlijst en index. Buitengewoon nuttig voor leidinggevenden en coaches, schoolleiders en leerkrachten.

Recensent: Drs. Ben Daeter

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (1)