Prosociaal gedragIntuitive Prosociality

Jamil Zaki en Jason P. Mitchell

Samenvatting [Vertaling- CV]: Prosociaal gedrag is een centraal kenmerk van menselijk gedrag en een belangrijk onderwerp in de biologie en in de sociale wetenschappen.  De meeste theoretische modellen van prosocialiteit delen een gemeenschappelijke aanname: Mensen zijn instinctief egoïstisch en prosociaal gedrag vergt het uitoefenen van reflectieve beheersing van die basale instincten. Maar bevindingen vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines hebben recent deze kijk ontkracht. In plaats van dat prosociaal gedrag beheersen van instintief egoïsme vergt, blijkt het voort te komen uit intuïtieve, reflectieve en automatische processen. Deze observaties suggereren dat ons begrip van prosocialiteit moet worden herzien om rekening te houden met de mogelijkheid dat in veel gevallen prosociaal gedrag een eigen impuls vertegenwoordigt in plaats van dat het een beheersing van onze impulsen vergt.

Download het volledige artikel.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)