Het overloopeffect en de cruciale rol van basisbehoeften

Onderzoek heeft laten zien dat er een correlatie bestaat tussen hoe tevreden mensen zijn met hun werk en hoe tevreden zij zijn met hun leven. Er zijn echter meerdere onduidelijkheden over de relatie tussen werktevredenheid en levenstevredenheid. In de eerste plaats is niet bekend of dit vooral een fenomeen is dat optreedt in de Westerse wereld; het meeste onderzoek heeft daar namelijk plaatsgevonden. In de tweede plaats is niet bekend of er een causale relatie is tussen werktevredenheid en levenstevredenheid omdat het meestal onderzoek correlationeel van aard is. In de derde plaats is er geen duidelijke verklaring voor de relatie tussen werktevredenheid en levenstevredenheid. Een nieuw onderzoek geeft meer duidelijkheid over alle drie deze vragen. 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Werktevredenheid en levenstevredenheid

Unanue et al. (2017) analyseerden in drie studies crosssectionele en longitudinale data van werknemers in Chili. Studie 1 (N = 636) liet zien dat werktevredenheid en levenstevredenheid elkaar over en weer voorspellen. Een toename in werktevredenheid leidde dus tot een later toename in levenstevredenheid en vice versa. Studie 2 (N = 725) en studie 3 (N = 703) repliceerden deze resultaten maar keken bovendien naar de rol die de uit de zelfdeterminatietheorie bekende drie psychologische basisbehoeften (aan autonomie, competentie en verbondenheid) spelen. Door dit te doen, werd duidelijk dat de vervulling van de basisbehoeften de correlatie tussen werktevredenheid en levenstevredenheid verklaart. Dit onderzoek is een aanvullende aanwijzing dat de vervulling van de psychologische basisbehoeften een belangrijke sleutel is tot werktevredenheid en levenstevredenheid. Bovendien verklaart de vervulling van de basisbehoeften dat werktevredenheid en levenstevredenheid in elkaar overlopen, het zogenaamde overloopeffect (spillover effect).

Reflectie

Dit onderzoek heeft een aantal interessante implicaties. Werktevredenheid en levenstevredenheid kunnen een positieve spiraal op gang brengen. Het verbeteren van je tevredenheid in het ene domein kan ook leiden tot meer tevredenheid in het andere domein. De manier om dit overloopeffect te bereiken, bestaat uit het vervullen van je basisbehoeften. Hier is een manier waarop je daarmee aan de slag kunt.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (2)