Opvoeding en autonomie en verbondenheid

De stijl van opvoeden van ouders beïnvloedt hoe autonoom en verbonden hun kinderen zich voelen.

De zelfdeterminatietheorie laat zien dat ieder mensen gedurende zijn of haar hele leven een behoefte heeft aan autonomie, competentie en verbondenheid. Grofweg is het zo dat naarmate deze behoeften beter worden vervuld, mensen beter functioneren en zich beter en gezonder voelen. Eerder onderzoek heeft laten zien dat de mate waarin ouders in de opvoeding van hun kinderen de vervulling van deze behoeften ondersteunen samenhangt met de mate waarin kinderen, ook op latere leeftijd goed en aangepast functioneren. Een autonomie-ondersteunende stijl van leidinggeven werkt dus goed (lees meer). Omgekeerd is het ook zo, dat wanneer ouders autoritair opvoeden en een controlerende stijl gebruiken, dit de ontwikkeling van kinderen kan belemmeren. Voorbeelden van zo’n belemmerende opvoedstijl zijn: autoritair taalgebruik, nadruk op straf èn beloning, gebruik van dreigementen, weerhouden van aandacht en liefde als het kind zich niet gedraagt zoals de ouder wil en het opwekken van schuldgevoel als het kind zich slecht gedraagt in de ogen van de ouder. 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Ouderlijke psychologische controlemiddelen

Twee van deze behoeften -die aan autonomie en aan verbondenheid- stonden centraal in een longitudinaal onderzoek van Barbara Oudekerk et al (2014) van Virginia University. In dit onderzoek werden data verzameld over 184 individuen toen zij 13, 18 en 21 waren. In het onderzoek werden verschillende constructen gemeten op verschillende leeftijden (lees voor details het artikel). Eén van die constructen was Parent psychological control wat de mate weergeeft waarin ouders schuld, angst en voorwaardelijke liefde gebruiken in hun opvoeding van hun kinderen (zie hier -rechts op de pagina- voorbeelditems van de schaal waarmee dit gemeten werd). De onderzoekers veronderstelden dat hoe meer ouders van dit soort psychologische-controle technieken gebruikten, hoe hoe minder autonoom en verbonden hun kinderen zich zouden voelen. En dit is wat zij inderdaad vonden. Het onderstaande plaatje vat de onderzoeksresultaten samen (zie de negatieve correlaties tussen parental psychological control en autonomie en verbondenheid):

Opvoeding en autonomie en verbondenheid

 

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (4)