Onderzoek: sterktegerichtheid wekt statische mindset op Al meerdere malen heb ik mijn zorgen geuit over de zogenaamde sterktegerichte aanpak (zie hier). De sterktegerichte aanpak wordt sinds ongeveer 200 gepropageerd door onder andere Gallup. Daarnaast is het sterktegerichte denken ook invloedrijk in de positieve psychologie en in oplossingsgericht werken (niet in progressiegericht werken). Een centrale aanname binnen sterktegericht werken is dat individuen het best tot ontplooiing komen wanneer zij zich primair richten op het identificeren van hun sterktes, het benutten van hun sterktes en het ontwikkelen van hun sterktes.

Eén van mijn zorgen (er zijn er meer) was dat deze manier van werken waarschijnlijk een statische mindset op zou kunnen roepen en daarmee een negatief effect kan hebben op het functioneren en de ontwikkeling van individuen. Ik redeneerde door op onderzoek dat heeft laten zien dat een persoonsgerichte feedback een statische mindset oproept terwijl procesgerichte feedback een groeimindset oproept. Maar kende nog geen onderzoek dat deze veronderstelling direct toetst.

Een nieuw onderzoek van Bostwick (2015) suggereert dat een sterktegerichte focus inderdaad een statische mindset opwekt en verder functioneren ondermijnen kan. In het onderzoek kregen 278 psychologiestudenten na afronding van het eerste deel van hun cursus een brief toegestuurd. Ze werden random ingedeeld in drie groepen. Groep 1 kreeg een brief die bedoeld was om een groeimindset op te wekken. In die brief werd gezegd dat het brein zich steeds kan blijven ontwikkelen en dat mensen beter kunnen worden door zich in te spannen en vol te houden (lees die brief hier).

Groep 2 kreeg een brief die bedoeld was om een statische mindset op te wekken. In die brief werd de kern van de sterktegerichte aanpak beschreven, dat iedereen unieke sterktes en zwaktes heeft en dat het vooral belangrijk is je sterktes te benutten (lees die brief hier). Groep 3 was de controle groep. Deze groep studenten kregen een brief waarin ze bedankt werden voor hun deelname. Negen weken nadat de brieven waren verstuurd werd gecontroleerd of de studenten de brieven hadden gelezen en of zij zich herinnerden wat erin stond. Aan het eind van het tweede deel van de cursus werd bleek dat de studenten in groep 1 (de groeimindset-conditie) het beter deden dan studenten in groep 2 (de statische mindset-conditie).

 

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (4)
  • Bruikbaar (3)