Ouderen beter in corrigeren van fouten

Dat bepaalde van onze capaciteiten, als we ouder worden, afnemen, staat vast. Maar geldt dit voor al onze capaciteiten in dezelfde mate? Nee. In dit artikel schrijf ik dat bepaalde capaciteiten tot op hoge leeftijd kunnen blijven doorgroeien. Tevens schrijf ik dat bepaalde metacognities zoals mildheid kunnen toenemen en dat eigenschappen zoals egocentrisme kunnen afnemen. In dit artikel noem ik nog enkele van dit soort dingen. Deze week kwam ik nog een voorbeeld tegen van iets waar we met het klimmen der jaren beter in lijken te kunnen worden.

Metcalfe et al. (2015) beschrijven een onderzoek waarin ouderen het op twee manieren beter deden dan jongeren in een kennis-quiz. In de eerste plaats deden de ouderen het beter in het juist beantwoorden van de vragen. Dit is misschien niet zo heel verrassend aangezien oudere mensen meer meegemaakt hebben en dus mogelijk meer kennis hebben. In de tweede plaats deden ouderen het echter beter in iets waarvan je dat misschien niet verwachten zou. Ze bleken namelijk beter te zijn in het corrigeren van hun fouten na feedback.

Bij zowel ouderen als jongeren trad het al eerder bekende zogenaamde hypercorrectie-effect op. Dit betekent dat mensen geneigd zijn om hun fouten eerder te corrigeren wanneer ze aanvankelijk behoorlijk zeker waren over de juistheid van hun antwoord dan wanneer ze aanvankelijk minder zeker waren over de juistheid van hun antwoord. Bij ouderen trad dit effect echter minder sterk op. Ouderen bleken, meer dan bij jongeren het geval was, hun antwoorden waar ze aanvankelijk minder zeker over waren, te corrigeren.

 

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (1)