In twee Chinese overheidsscholen werden enkele centrale ideeën en bevindingen van de zelfdeterminatietheorie getoetst (Nie et al., 2017). Specifiek werd onderzocht wat de effecten van beleefde autonomie-ondersteuning door leidinggevenden waren op de motivatie van de medewerkers (266 docenten) en op enkele belangrijke outputcriteria (tevredenheid over de eigen baan, werkstress en symptomen van zieke). De verwachtingen waren, op grond van eerder onderzoek, dat beleefde autonomie-ondersteuning (1) zou samenhangen met meer autonome motivatie (versus gecontroleerde motivatie) en (2) met meer werktevredenheid, minder stress en minder ziektesymptomen. De onderstaande figuur vat de bevindingen van dit onderzoek samen:

Reflectie

Zoals de figuur toont, werden de centrale ideeën van de zelfdeterminatietheorie bevestigd in dit onderzoek. Beleefde autonomieondersteuning hing positief samen met meer autonome motivatie en negatief met meer gecontroleerde motivatie. Autonome motivatie voorspelde voorts werktevredenheid terwijl gecontroleerde motivatie werkstress en ziekte symptomen voorspelde.

Dit onderzoek is opnieuw een bevestiging van de eerdere bevindingen dat het belang van autonomie ook in collectivistische culturen, zoals de Chinese, belangrijk is. Tevens laat het zien dat de effecten van autonome motivatie divers zijn.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (8)
  • Bruikbaar (5)