Ury (2007) ontwikkelde een procedure om positief ‘nee’ te zeggen. De aanpak is bruikbaar wanneer je een verzoek moet afslaan. Hij bestaat uit drie componenten. Ik leg ze hier eerst uit en geef daarna een voorbeeld. De eerste component is je onderliggende ‘ja’. Deze staat voor het belang of de waarden die de reden vormen voor je ‘nee’. Je formuleert dit onderliggende ‘ja’ in positieve termen. De tweede component is je ‘nee’. Deze komt erop neer dat je duidelijk ‘nee’ zegt tegen het verzoek vanwege je onderliggende ‘ja’. De derde component is een alternatieve suggestie. Hiermee laat je blijken dat je, ondanks je ‘nee’, bereidwillig bent en de relatie met de ander belangrijk vindt. De alternatieve suggestie komt tegemoet aan het verzoek van de ander en is tegelijk niet in strijd met jouw onderliggende ‘ja’. Hier is een eenvoudig voorbeeld.

Els: Wil jij me vanmiddag helpen bij schrijven van mijn verslag? Ik moet het morgen e-mailen aan mijn begeleider maar ik kom er helemaal niet goed uit.
Petra: Ik zou je graag helpen maar ik moet mij vanmiddag volledig richten op mijn eigen werk. Kijk, ik moet alle gegevens op deze formulieren vanmiddag ingevoerd hebben in Excel.
Els: Oei, dat is echt vervelend. Ik weet totaal niet hoe ik verder moet met mijn verslag.
Petra: Is het misschien een idee dat jij mij eerst helpt om alle gegevens in te voeren? Als we het samen doen, zijn we denk ik om 3 uur klaar. Als we klaar zijn dan wil ik je daarna graag helpen.
Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)