Misvatting 7: het concept van de groeimindset gaat alleen over kinderen

Impliciet gaan veel mensen er nog vanuit dat leren en ontwikkelen vooral iets is voor als we jong zijn en mindere mate voor als we volwassen, laat staan oud, zijn. In het verlengde van dit denkbeeld ligt de impliciete gedachte dat de theorie over mindset vooral – misschien zelfs uitsluitend- relevant is voor de jeugd. Als dit waar zou zijn dan zou de kennis over het belang van mindsets vooral in de opvoeding en in het onderwijs van grote waarde kunnen zijn. En hoewel dat laatste klopt, is het niet waar dat mindsets niet relevant zijn voor volwassenen en voor ouderen. Mindsets spelen gedurende ons hele leven een belangrijke rol.

 Trainingen Progressiegericht Werken 
 

Mindset en leidinggeven

Een voorbeeld hiervan: Peter Heslin en zijn collega’s (2006) onderzochten bijvoorbeeld de effecten van fixed mindsets en groeimindsets bij leidinggevende. Ze trainden leidinggevenden in de groeimindset en ontdekten dat de groeimindset deze leidinggevenden effectiever maakte in hun werk op de volgende manieren:

  1. ze gingen meer open staan voor feedback en kritiek van hun medewerkers
  2. ze werden beter in het oplossen van problemen door meer inspanning te leveren en door meer te zoeken naar effectieve aanpakken
  3. ze gingen meer letten op de groei van medewerkers en herkenden deze eerder
  4. ze besteedden meer aandacht aan de aansturing, coaching en begeleiding van medewerkers en werden hier beter in
  5. ze werden beter in het geven van positieve feedback, wat een motiverend effect heeft.

Terzijde: recent, nog ongepubliceerd onderzoek laat zien dat medewerkers met een groeimindset een grotere bevlogenheid in hun werk hebben. Binnenkort hoop ik hier wat meer over te kunnen melden.

En hoe zit het dan met oudere mensen?

Is het relevant of die een fixed- of een groeimindset hebben? Ja, inderdaad. Hoewel het waar is dat we als we ouder worden te maken krijgen met het achteruitgaan van bepaalde lichamelijke en geestelijke functies is het zo dat bepaalde andere functies en kwaliteiten sterker kunnen blijven worden terwijl we ouder worden. Als we ouder worden, worden we bijvoorbeeld meestal sterker in het reguleren van onze emoties en de meeste mensen krijgen een positievere en optimistischere kijk op het leven (het lijkt misschien raar maar het is waar, zie Pennebaker & Stone, 2003; Sitskorn, 2008). Ook wijst onderzoek erop dat we beter kunnen worden in patroonherkenning en in het nemen van beslissingen door onze sterkere tacit knowledge.

Mindset en levenslang leren

Laten we steeds meer gewend raken aan het idee dat we ons leven lang door kunnen leren en dat dit goed voor ons is. Een groeimindset kan ons daarbij levenslang ondersteunen.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)