Misvatting 6: het verbeteren van leren en presteren is louter een kwestie van mindset

Wanneer een bepaalde aanpak populair begint te worden is er altijd een zeker gevaar dat sommige mensen de aanpak gaan zien als een wondermiddel dat geschikt is om zo’n beetje elk probleem op te lossen. Maar van geen enkele aanpak kun je verwachten dat je er alle problemen mee kunt oplossen. Hetzelfde geldt voor het helpen van mensen om een groeimindset te ontwikkelen.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Groeimindset is niet de enige voorwaarde voor effectiviteit

Het ontwikkelen van een groeimindsetcultuur kan een goede bijdrage leveren aan het verbeteren van de effectiviteit van individuen, scholen, sportteams en organisaties. Maar het is nooit het enige dat nodig zal zijn om effectiviteit te bereiken. Een groeimindsetcultuur in klassen creëren, bijvoorbeeld, zal waarschijnlijk helpen om een zowel de sfeer als de kwaliteit van leren te verbeteren maar er zijn veel andere dingen die ook aandacht vragen om goed onderwijs tot stand te brengen. Ook is het zo dat er andere theoretische perspectieven zijn die heel nuttig kunnen zijn voor het verbeteren van onderwijs. Het is waarschijnlijk niet verstandig om slechts door één theoretische lens naar de werkelijkheid te kijken. Er zijn andere theoretische lenzen die ook valide en bruikbaar zijn. 

Voorbeeld: autonomie-ondersteuning

Een voorbeeld is autonomie-ondersteunend lesgeven wat kan worden bereikt door dingen als: 1) het geven van keuzemogelijkheden, 2) leerlingen aanmoedigen tot experimenteren en zelfinitiatief, 3) bevorder de bereidheid van studenten om uitdagingen aan te gaan, nieuwe ideeën te verkennen en vol te houden bij moeilijke activiteiten, 4) bied optimale uitdagingen (noch te makkelijk, noch te moeilijk), 5) geef feedback die niet de persoon evalueert, 6) geen betekenisvolle motiveringen voor gedrag waar je om verzoekt, 8) schep coöperatieve leermogelijkheden.

Zoals je ziet overlappen deze tips voor het tot stand brengen van autonomie-ondersteunend lesgeven ten dele met de groeimindset (in het bijzonder items 3,4, en 5) maar belichten ze ook enkele unieke aspecten (in het bijzonder 1,2, 6,7, en 8).

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (0)