Mindset, gevoeligheid voor sociale status en relationele agressie en pestgedrag

Agressie onder adolescenten en pestgedrag krijgen regelmatig aandacht in de media. Helaas is er nauwelijks of geen bewijs dat bestaan antipestprogramma’s op scholen werken (Yeager et al., 2015). Tevens is er nog relatief weinig onderzoek en theorievorming over wat de redenen voor relationele agressie onder adolescenten zijn. Daarom is ook nog weinig bekend over welke interventies goed zouden kunnen werken. Een nieuw onderzoek van Lee & Yeager (2019) biedt daarvoor mogelijk wel aanknopingspunten.

Trainingen Progressiegericht Werken

Relationele agressie

Met relationele agressie wordt gedrag bedoeld dat er op gericht is om de reputatie van anderen of de relaties van anderen te beschadigen. Vormen van relationele agressie kunnen bijvoorbeeld zijn: roddelen, uitsluiten, afwijzen, bespotten, etc. Het is niet waarschijnlijk dat relationele agressie eenvoudigweg voorkomt uit sociaal-emotionele incompetentie. De strategieën die worden gebruikt bij relationele agressie vergen soms juist een behoorlijk sociaal-emotioneel raffinement.

Gevoeligheid voor sociale status

Er zijn aanwijzingen dat het initiëren van relationele agressie te maken kan hebben met de wens om een goede sociale status te verkrijgen of behouden. Lee & Yeager keken in hun onderzoek naar drie variabelen die de relatie tussen sociale status en relationele agressie zouden kunnen verklaren. Ten eerste keken ze naar hoe belangrijk adolescenten sociale status vonden. Ze noemden die vigilance to social status ofwel waakzaamheid voor sociale status. Ten tweede keken ze naar hoe bereid adolescenten waren om relationele agressie toe te passen ten behoeve van hun sociale status.

De rol van een statische mindset

Ten derde keken ze naar mindset over sociale status. In het bijzonder keken ze naar de rol van een statische mindset over sociale status. Adolescenten met een dergelijke mindset zien sociale status als nauwelijks veranderbaar en een lage status als iets dat een persoonlijk tekort onthult. De verwachting van Lee & Yeager was dat naarmate adolescenten meer een statische mindset over sociale status hadden, zij meer bereid zouden zijn tot relationele agressie.

Resultaten

De data uit drie studies (N=882) lieten zien dat adolescenten die een statische mindset hadden meer gevoelig waren voor sociale status, meer gericht waren op het demonstreren van een hoge sociale status en meer bereid tot het gebruiken van relationele agressie. Dit laatste werd gemeten via retrospectieve zelfrapportages, reactie op een hypothetisch scenario en een keuzetaak.

Discussie

Veel onderzoek naar mindsets concentreert zich op de effecten van mindsets over intelligentie op schoolcijfers. Hoe interessant die onderzoeken ook zijn, de implicaties van mindsets gaan veel verder dan dat. Ten eerste kunnen mindsets betrekking hebben op veel meer onderwerpen dan intelligentie alleen. Ten tweede gaan de effecten van mindsets veel verder dan op schoolcijfers alleen.

Dit onderzoek van Lee & Yeager geeft inzicht in de redenen voor agressie en pestgedrag en biedt daarmee uitzicht op interventies. Als je denkt dat je sociale status niet veranderbaar is en iets wezenlijks en onveranderbaars over jou zegt, dan is het niet raar dat je het als heel belangrijk gaat zien en dat je er veel voor over hebt om je sociale status op te bouwen en onderhouden. Ook het aangaan van allerlei vormen van sociale strijd horen daar bij.

Als we adolescenten leren dat dingen als persoonlijkheid en sociale status veel minder vastliggen dan ze wellicht denken, kunnen ze er meer ontspannen naar gaan kijken. Ze hoeven sociale status dan niet als een hier-en-nu alles-of-niets strijdpunt te zien. Ze kunnen zich richten op andere dingen, zoals zich bezig houden met wat ze interessant en belangrijk vinden en prettig omgaan met leefijdgenoten, ongeacht hun sociale status.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (3)