normen en waarden ontwikkelenHier zijn twee technieken voor leraren om een autonomie-ondersteunend leerklimaat te ontwikkelen. Voor jonge opgroeiende mensen is het belangrijk om richting gevende waarden, doelen en interesses te ontwikkelen. Deze kunnen dienen als criteria aan de hand waarvan beslissingen en keuzes in het leven kunnen worden gemaakt die aanvoelen als goed en betekenisvol. Hoe autonomer het proces van het formuleren en kiezen van deze richting gevende doelen, waarden en interesses aanvoelt, hoe meer eigenaarschap de persoon erbij zal beleven. Hoe kunnen we dan als leraren en ouders dit proces begeleiden en ondersteunen zonder dat we deze perceptie van autonomie verstoren? In dit boek beschrijven Johnmarshall Reeve en Avi Assor recent onderzoek naar twee aanpakken die dit proces ondersteunen:

SVE: Support of reflective Value/goal Exploration

Hierbij worden de leerlingen aangemoedigd om te verkennen en bediscussiƫren in hoeverre ze verschillende doelen en waarden als wenselijk zien. Onderzoek laat zien dat SVE niet alleen helpt bij het formuleren van waarden en doelen maar ook een bijdrage levert aan het verbeteren van betrokkenheid van leerlingen, aan hoe goed zij zich voelen en zelfs aan hun cijfers.

FIV: Fostoring Inner directed Valuing processes

Dit is een techniek die gebruikt wordt wanneer leerlingen moeilijke beslissingen moeten nemen. Hij bestaat uit drie onderdelen: 1) leerlingen helpen om rustig te worden voordat ze een beslissing nemen, 2) hen uitnodigen de eigen waarden te onderzoeken, 3) aanmoedigen om alternatieven en relevante informatie in overweging te nemen voor een beslissing te nemen. Kort gezegd ondersteunt dit waardegedreven en doelgerichte besluitvorming onder stressvolle omstandigheden.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (5)
  • Bruikbaar (4)