Winston Churchill zei ooit: “Elke dag kun je progressie boeken.” Het idee dat je elke dag kunt benutten om vooruitgang te bereiken spreekt me aan. Ging gisteren niet goed dan heb je vandaag in ieder geval een nieuwe kans om een stapje vooruit te zetten. Door deze manier van denken wordt het voorstelbaar om te geloven dat hoe slecht je situatie er ook uitziet je altijd kunt beginnen om progressie te boeken.

 

En wat voor andere productieve keuze kunnen we eigenlijk maken? Ook al zijn onze omstandigheden beroerd, er breekt toch een nieuwe dag aan en we moeten kiezen hoe we onze dag gaan invullen. Gaan we proberen onze omstandigheden iets te verbeteren of doen we dat niet? Zijn we veroordeeld tot de slechte situatie en kunnen we niet anders dan deze steeds slechter laten worden of is progressie denkbaar? En wat zou progressie kunnen betekenen? Progressie in een beroerde situatie kan betekenen dat we een betere manier vinden om om te gaan met de moeilijk omstandigheden. Zo kunnen we er wellicht minder last van hebben. Of we maken een klein begin met het structureel verbeteren van onze omstandigheden en vinden zo, stap voor stap, dag voor dag, weer langzaam de weg terug naar een goede situatie.

 

Vaak denken we dat we geen progressie kunnen boeken omdat de omstandigheden bijzonder lastig zijn of omdat we te maken hebben met onoverkomelijke beperkingen en grenzen. Maar hoe kunnen we weten of de gedachte dat progressie onmogelijk is terecht is? Want soms is vooral de gedachte dat progressie onmogelijk is die ons beperkt. Pessimisme en fatalisme kunnen ertoe leiden dat we passief blijven. Als we denken dat progressie niet mogelijk is, is het onlogisch om met veel inzet en volharding toch te gaan proberen progressie te bereiken. En doordat we ons niet inspannen vergroten we de kans dat progressie inderdaad niet zal optreden. Ons pessimisme kan een selffulfilling prophecy zijn.

 

Vraag: Denk je dat mijn vermoeden dat progressie, al is het maar microprogressie, altijd mogelijk is, klopt? Zo ja, waarom denk je dat? Zo nee, kun je een situatie beschrijven waarin progressie naar jouw idee onmogelijk is?

 

English version

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (1)