Is neurowetenschap relevant voor coaches?

De neurowetenschap krijgt steeds meer aandacht. Hoe relevant is deze tak van wetenschap voor coaches?

Er is de laatste jaren sprake van een toenemende belangstelling voor de neurowetenschap. De neurowetenschap is de wetenschappelijke studie van ons zenuwstelsel en is meer dan een onderdeel van de biologie omdat veel disciplines een bijdrage leveren aan het vakgebied. Het is een enorm omvangrijk onderzoeksgebied dat nog relatief jong is en volop in ontwikkeling. Als ik met coaches praat over neurowetenschap (bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuw onderzoek of een boek) merk ik vaak twee soorten reacties op.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Interesse en scepsis

De eerste, en in mijn beleving meest voorkomende reactie, is interesse. Veel mensen hebben naar mijn indruk vrij veel belangstelling voor onderwerpen als breinstructuren, neurale circuits, neurotransmitters en neuroplasticiteit. De tweede is scepsis. Een eerste sceptische vraag die ik weleens tegenkom is de vraag of de neurowetenschap wel relevant is voor coaches, met andere woorden of het wel wenselijk is dat coaches kennis over de neurowetenschap verwerven. Een tweede sceptische vraag die ik weleens hoor is de vraag of het wel haalbaar is voor coaches om die kennis allemaal te verwerven.

Is het relevant?

Beide vragen lijken me goede, terechte vragen. Laten we, om te beginnen, kijken naar de vraag of neurowetenschap relevant is voor coaches. Een sceptische coach zou kunnen zeggen: “Wat maakt het uit wat er in het brein gebeurt als ik mijn klanten coach? Als het maar werkt, toch?” Ik ben het ermee eens dat dit inderdaad het belangrijkste is en dat kennis over neurowetenschap dus geen voorwaarde is voor effectieve coaching. Het is volgens deze redenering dus niet strikt noodzakelijk om als coach kennis over neurowetenschap te hebben. Maar hiermee is niet gezegd dat het niet relevant is. Naar mijn idee is kennis over neurowetenschap wel degelijk relevant en nuttig om verschillende redenen.

Interventies bewuster en preciezer inzetten

Door kennis te verwerven over neurowetenschap kun je beter gaan begrijpen waarom en hoe bepaalde interventies werken. Als je niet alleen weet dat bepaalde interventies werken maar ook waarom en hoe, kun je ze naar mijn overtuiging bewuster gaan inzetten. Bovendien kun je dan beter uitleggen en verantwoorden (zowel voor anderen als voor jezelf) waarom je werkt zoals je werkt. Doordat je meer inzicht krijgt in de mechanismes kun je bovendien preciezer worden in de toepassing van je interventies. Je kunt op nieuwe ideeën komen voor interventies en oude, achterhaalde interventies laten vallen.

Samenhangend netwerk van kennis

Een ander type sceptische gedachte over het praktisch nut van neurowetenschap is dat het niets zinvols toevoegt. Een coach die bijvoorbeeld las over het feit dat mindfulness-meditatie leidt tot structurele veranderingen in het brein reageerde door te zeggen: “So what? Wat maakt het uit dat we weten dat die veranderingen in het brein er zijn? Waarom zou dat het opeens waardevoller maken?” Deze vraag vind ik goed, maar aan de manier waarop hij gesteld werd kon ik merken dat hij retorisch was. De steller impliceerde dat dit soort wetenschap niets toevoegt. Daar ben ik het niet mee eens. De neurowetenschap bouwt een netwerk van samenhangende kennis op. Juist de samenhang van bevindingen uit verschillende neurowetenschappelijke en psychologische onderzoeken zorgt ervoor dat we wel degelijk iets te weten kunnen komen over hoe waardevol bepaalde veranderingen in het brein zijn.

Uitdagend

Tot zover mijn beschouwingen over de wenselijkheid van neurowetenschappelijke kennis voor coaches; laten we nu eens kijken naar de haalbaarheidsvraag. Mag je van coaches wel verwachten dat ze over zoiets complex als het menselijk zenuwstelsel veel kennis verwerven? Ik kan me voorstellen dat mensen dit zien als een behoorlijke uitdaging. Maar is dat een reden om het niet te doen? Dat lijkt mij niet. Juist de neurowetenschap heeft ons geleerd dat mentale uitdagingen goed zijn voor ons. Ze helpen ons scherp en vitaal te blijven. Dat de neurowetenschap zo uitdagend is, vormt een extra reden om je erin te verdiepen.

Samenvatting

Het is misschien geen absolute must voor coaches om zich te verdiepen in de neurowetenschap maar het is waarschijnlijk wel een goed idee omdat het je tot een betere coach kan maken.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (7)
  • Bruikbaar (2)