Index of Autonomous Functioning (IAF)

The index of autonomous functioning: Development of a scale of human autonomy

N. Weinstein et al. (2012)

Een groeiende belangstelling voor het functionele belang van dispositionele autonomie heeft geleid tot de ontwikkeling en validatie van de Index of Autonomous Functioning (IAF) via zeven studeis. The IAF is een maat voor autonomie gebaseerd op drie theoretisch afgeleide subschalen die het volgende meten: 1) authorship/self-congruence [auteurschap/zelfcongruentie], 2) interest-taking [interesse hebben] en  3) low susceptibility to control [lage bevattelijkheid voor externe controle].

De resultaten lieten consistentie binnen en tussen schalen zien en een adquate plaatsing in een nomologisch netwerk van constructen. Dagboek onderzoek demonstreerde relaties van IAF met een hogere mate van welzijn, een hogere dagelijkse bevrediging van basale psychologische behoeften en meer autonome betrokkenheid in dagelijkse activiteiten. Via een experimentele aanpak werd getoond dat de IAF meer positieve interacties voorspelt in dyades. De studies boden een systematische ontwikkeling en validatie van een automie-maat die kort en betrouwbaar is.

Print Friendly, PDF & Email