Hoe de statische mindset de gevolgen van afwijzing verergert

Het is allang bekend dat hoe we de gebeurtenissen in ons leven interpreteren een sterke invloed heeft op ons verdere gedrag en daarmee op de verdere gebeurtenissen in ons leven. Een voorbeeld van een gebeurtenis die een sterk emotionele impact kan hebben is het persoonlijk worden afgewezen. De mate en het tempo waarin mensen zich herstellen van persoonlijke afwijzing blijkt volgens nieuw onderzoek van Howe & Dweck (2016) samen te hangen met de manier waarop ze denken over hun persoonlijkheid.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Mensen die een statische mindset over persoonlijkheid hebben – dit betekent dat zij denken dat persoonlijkheid nauwelijks veranderbaar is – zijn meer geneigd om te denken dat een afwijzing iets wezenlijks over henzelf zegt. Met andere woorden: zij zien afgewezen worden als zelfdefiniërend. Zij blijken dit te doen ongeacht de ernst van de afwijzing. Dit persoonlijk maken van de afwijzing leidt ertoe dat deze mensen langdurig emotionele last kunnen houden van de afwijzing en dat zij angst hebben in de toekomst opnieuw afgewezen te worden.

Verder lieten Howe en Dweck zien dat het aanleren van een groeimindset aan deze mensen leidt tot verbetering. Doordat deze mensen meer gaan geloven in de veranderbaarheid van hun persoonlijkheid gaan ze afwijzing als minder zelfdefiniërend zien. Hierdoor neemt de last en de angst af die de afwijzing opwekte.

 

Rejection

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (3)