Mobilizing unused resources: Using the placebo concept to enhance cognitive performance
Ulrich W. Wegera & Stephen Loughnan

 

Samenvatting: [vertaling: CV] Mensen beschikken over significante psychologische bronnen om hun welbevinden en presteren te verbeteren maar deze bronnen blijven vaak onbenut en zouden beter kunnen worden aangewend. In het medische domein is het bekend dat deze bronnen onder bepaalde condities kunnen worden gemobiliseerd, bijvoorbeeld in de context van het placebo-effect. Hier hebben wij verkend of het placebo-principe kan worden gebruikt om cognitief presteren te verbeteren. Om dat te doen gebruikte we een aangepaste placebo opwekking Рeen onechte priming methode waarvan we de deelnemers vertelden dat hij onbewust hun kennis zou verbeteren en we zeiden hen dat dus ze op hun vaardigheden moesten vertrouwen in een kennistest die ze gingen doen. De prestaties van deelnemers werd inderdaad verbeterd in vergelijking tot een groep die niet dacht dat het priming proces hun kennis zou verbeteren. Het onderzoek laat de relevantie zien van het placebo-effect  buiten de medische en therapeutische setting.

English version

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)