Het nastreven van het geluk van anderen

Het nastreven van je eigen geluk is iets wat velen goed en normaal vinden. In de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring staat dat iedere Amerikaan het recht heeft om zijn of haar geluk na te streven. Maar brengt het nastreven van je eigen geluk ook echt geluk? Titova & Sheldon (2021) onderzochten het en kwamen tot een verrassende ontdekking.

Nastreven van je eigen geluk kan averechts werken

In dit artikel noem ik een boek van Frank Martela waarin deze stelt dat gelukkig zijn in Westerse landen de culturele norm geworden is en een vanzelfsprekend doel in het leven. Maar, zegt hij, het nastreven van je eigen geluk is geen goed doel. Hij stelt dat het niet leidt tot een beleving van betekenis in het leven en dat het zelfs averechts kan werken.

Eigen geluk door te mikken op andermans geluk?

Martin Luther King Jr. pleitte voor het nastreven van geluk voor anderen. Hij zei: “The surest way to be happy is to seek happiness for others.” Diverse recente onderzoeken suggereren dat hier een kern van waarheid in zit. Een meta-analyse van Curry et al. (2018) liet bijvoorbeeld zien dat dat het doen van vriendelijke handelingen jegens anderen leidt tot een verbetering van het welzijn van de persoon die deze handelingen uitvoert.

 

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Behoefte aan verbondenheid

De reden waarom sociaal en vriendelijk gedrag richting anderen wellicht meer leidt tot geluk dan het nastreven van geluk voor jezelf zou kunnen zijn dat het leidt tot de vervulling van de psychologische basisbehoefte aan verbondenheid. Een andere mogelijke verklaring is dat anderen gelukkig zien worden jou gelukkig maakt omdat hun geluk besmettelijk is voor jou. Hun blijheid springt als het ware over op jou.

Onderzoek: nastreven eigen geluk vs. geluk voor anderen

Onderzoekers Titova & Sheldon (2021) voerden een onderzoek uit waarbij ze twee strategieën vergeleken: het nastreven van je eigen geluk versus het nastreven van geluk van anderen. In onderzoek 1 ontdekten ze dat terugdenken aan een situatie waarin mensen iemand anders probeerden gelukkiger te maken mensen meer welbevinden opleverde dan terugdenken aan een situatie waarin zij zichzelf gelukkiger probeerden te maken.

In onderzoek 2, een experiment, ontdekten ze dat iets doen om iemand anders gelukkiger te maken leidde tot een hogere toename van welbevinden dan proberen jezelf gelukkiger te maken of tijd doorbrengen met socializen met anderen. Dit effect werd gerepliceerd in studie 3. In studies 4 en 5 gebruikten ze een nieuwe vergelijkingsconditie: gelukkiger gemaakt worden door anderen. Ze ontdekten opnieuw dat proberen om anderen gelukkig te maken een betere manier is om je eigen geluk te bereiken, zelfs meer dan wanneer anderen proberen ons gelukkig te maken.

De onderzoekers vonden tevens steun voor de verwachting dat het gerichtheid op geluk van anderen jouzelf gelukkig maakt via de vervulling van je eigen behoefte aan verbondenheid. Waar zij geen steun voor vonden was voor de gedachte dat het zien van het geluk van de ander een effect had op het eigen geluk.

Conclusie

Dit onderzoek legt één van de vele paradoxen in het leven bloot. Wil je gelukkig worden? Probeer dan niet de kortste weg naar je eigen geluk te volgen maar probeer iets goed voor anderen te betekenen. Op die manier kom je tegemoet aan een fundamentele behoefte die we allemaal hebben, namelijk om verbonden te zijn en te zorgen voor anderen. Daarom leidt dit er toe dat we ons beter gaan voelen.

 

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (9)
  • Bruikbaar (4)