Het meest interessante en nuttige in onze trainingen progressiegericht werkenAfgelopen week hebben wij een evaluatie uitgevoerd bij ex-deelnemers aan trainingen progressiegericht werken van CPW. Wij waren nieuwsgierig naar verschillende dingen. Ten eerste wilden wij graag weten welke onderwerpen die wij in de training hebben behandeld door cursisten tijdens de training het meest interessant en/of bruikbaar waren gevonden. Ten tweede wilden we graag weten welke onderwerpen nu, na afloop van de training, door cursisten het meest gebruikt worden in hun werk. Ten derde wilden we graag weten welke werkvormen die wij gebruikt hebben tijdens trainingen door cursisten als het meest nuttig werden beleefd. 119 mensen vulden de enquête in. Hier zijn de resultaten die wij vonden.

Trainingen Progressiegericht Werken

Meest interessant en/of bruikbaar tijdens training

De figuur hieronder laat zien hoe vaak de onderstaande onderdelen van onze training door ex-deelnemers werden genoemd als het meest interessant en/of bruikbaar.

Meest gebruikt na de training

De figuur hieronder laat zien hoe vaak de onderstaande onderdelen van onze training door ex-deelnemers werden genoemd als de dingen die zij het meest gebruiken in hun werk.

Meest nuttige werkvormen

De figuur hieronder laat zien hoe vaak de onderstaande werkvormen door ex-deelnemers werden genoemd als het meest nuttig.

Reflectie

Het is interessant om te zien welke principes en technieken vooral interessant en bruikbaar worden gevonden. Dat de CPW 7 stappenaanpak, de progressiegericht basisinterventies, Mindset en de cirkeltechniek populair zijn, verbaast me niet. Deze technieken en principes zijn breed van toepassing dat ik me kan voorstellen waarom ze zo populair zijn. Dat bepaalde onderdelen zoals progressiegericht sturen, conflictinterventies en nee zeggen iets minder vaak genoemd worden heeft misschien deels te maken met het feit dat een flink deel van de mensen deze technieken minder vaak nodig heeft (omdat ze niet in de situatie zitten dat moeten aansturen of bemiddelen in conflicten, etc.).

Dat oefenen als meest nuttig wordt gezien, bevestigd wat wij nu zo’n tien jaar weten. Toen bleek ook uit een evaluatie dat oefenen als de meest nuttige werkvormen beleefd werden. Toen was dat voor ons de aanleiding om veel meer aandacht aan oefenen te gaan besteden in onze trainingen en ook om veel bewuster om te gaan met hoe we oefenen in de training. Tegenwoordig is deliberate practice een belangrijk methode voor hoe we oefenen en dit lijkt goed aan te slaan en veel progressie op te leveren. Leuk en licht verrassend om te lezen is dat de uitleg die wij als trainers voor de groep geven ook vaak genoemd is als één van de meest nuttige onderdelen. Wij hebben de afgelopen jaren geprobeerd de hoeveelheid uitleg en de tijd die we besteden aan uitleg binnen de perken te houden. Als trainer wil je vaak teveel en te lang uitleggen; met de beste bedoelingen uiteraard.

Hopelijk vind jij, als geïnteresseerde in progressiegericht werken, het interessant om deze bevindingen te lezen. Je reactie is uiteraard welkom.

Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (6)
  • Bruikbaar (3)