motiveringProviding a Rationale in an Autonomy-Supportive Way as a Strategy to Motivate Others During an Uninteresting Activity
2002, Johnmarshall Reeve, Hyungshim Jang, Pat Hardre, and Mafumi Omura

 

Samenvatting: [Vertaling CV:] Wanneer mensen anderen proberen te motiveren voor oninteressante activiteiten dan gebruiken ze meestal extrinsieke contingenties [CV: zoals deadlines of SMART doelen] die controlerende vormen van extrinsieke motivatie in de hand werken [CV: je doet het omdat je snapt dat het van je verwacht wordt en dat je er niet omheen kunt maar je identificeert je er niet mee en je staat er niet zelf achter].  Als alternatief onderzochten wij een motiveringsstrategie die zou kunnen bevorderen dat de ander persoonlijk achter de te leveren inspanning voor de oninteressante activiteit kan staan en deze kan waarderen. Die strategie is het leveren van een externe motivering die op een autonomie-ondersteunende wijze wordt gecommuniceerd. In twee onderzoeken testten wij en vonden we steun voor een motivationeel mediatiemodel, gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie, waarin  de aanwezigheid van zo’n motivering (versus haar afwezigheid) bijdraagt aan de identificatie van de deelnemers met de persoonlijke waarde van de taak wat vervolgens de inspanning van de deelnemers verklaart. Deze onderzoeken wijzen er op dat extrinsiek gemotiveerde gedragingen zelf bepaald kunnen worden via het proces van identificatie en dat het stimuleren van deze identificatie afhang van de aanwezigheid van een motivering die op een autonomie-ondersteunende wijze wordt gecommuniceerd. [CV: wanneer je dus de reden voor de taak uitlegt en tegelijk de wens van de ander om zelf te kiezen respecteert, dan vergroot je de kans dat de ander zichzelf kan gaan identificeren met de taak (“ik vind dat eigenlijk zelf ook belangrijk!”) en zich meer zal gaan inzetten voor de taak.]

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)