Eerder onderzoek wijst op gunstige effecten van autonomie-ondersteuning in verschillende contexten zoals de opvoeding, onderwijs en de werkcontext (zie ook hier, hier en hier). In het algemeen wordt bij onderzoeken naar de effecten (bijvoorbeeld) autonomie-ondersteuning in het werk gebruik gemaakt van statische metingen van presteren (bijvoorbeeld Gagne & Deci, 2005). Dat wil zeggen dat er op één moment een meting van het functioneren wordt gedaan. Onderzoekers Kanat-Maymon & Reizer (2017) volgen een andere benadering. Zij maten het effect van autonomie-ondersteuning op het functioneren van nieuw aangenomen voetbalanalisten gedurende een periode van 5 maanden (N=68).

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Kanat-Maymon & Reizer (2017)

De deelnemers aan het onderzoek werden verdeeld over 8 teams met elk een eigen supervisor. Eén keer per maand werden gegevens van de deelnemers verzameld. Zij vulden een vragenlijst in die meet in hoeverre zij het gevoel hadden dat hun autonomie werd ondersteund (de HCCQ). Verder werd over deze deelnemers aan de onderzoekers informatie verschaft over hoe goed zij in hun werk presteerden.
Het effect van autonomie-ondersteuning op hoe presteren zich ontwikkeltDe onderzoekers verwachtten dat het functioneren van deze nieuw aangenomen personen aanvankelijk een lineaire groei zou laten zien en dat deze groei vervolgens na verloop van tijd zou afvlakken. Verder verwachtten zij dat naarmate functionarissen meer het gevoel hadden dat hun autonomie werd ondersteund door hun leidinggevende een aanvankelijk een steilere groei zouden doormaken en uiteindelijk een tragere afvlakking van die groei zouden doormaken. De figuur rechts vat de resultaten samen en zoals te zien is werden deze verwachtingen van de onderzoekers bevestigd.

Bruikbaarheid

Dit onderzoek biedt een extra aanwijzing dat autonomie-ondersteuning functioneren kan bevorderen. Het suggereert in het bijzonder dat een autonomie-ondersteunende manier van begeleiden en aansturen van mensen die nieuw in een functie zijn nuttig is. Dit onderzoek levert een aanwijzing dat autonomie-ondersteuning hen kan helpen om zich sneller en beter in te werken in een functie en om zich langer en beter door te ontwikkelen.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (2)