Eyes on the prize: The longitudinal benefits of goal focus on progress toward a weight loss goal

Auteurs: Kyle E. Conlona, Joyce Ehrlingera, Richard P. Eibachb, A. William Crescionia, Jessica L. Alquista, Mary A. Gerendc, Gareth R. Duttonc (2011)

Samenvatting: Eerder onderzoek suggereert dat gerichtheid op wat nog niet is bereikt (goal focus) een gebrek aan progressie zichtbaar maakt bij doelen waaraan men sterk gecommitteerd is en inspireert tot meer motivatie dan gerichtheid op wat al is bereikt (accomplishment focus). Het huidige onderzoek breidt deze research uit tot een longitudinaal, belangrijk gebied door de consequenties te verkennen van gerichtheid op eigen doelen versus gerichtheid op wat bereikt is bij het nastreven van gewichtsverlies. Deelnemers werden gevolgd gedurende een afvalprogramma van 12 weken waarbij groepsdiscussies werden gebruikt en een begeleidende website die hun aandacht of richtte op hun einddoelen of richtte op wat ze al hadden bereikt. Deelnemers met een goalfocus rapporteerden hogere niveaus van commitment aan hun doel en vielen, uiteindelijk,  meer af dan deelnemers met een accomplishment focus en dan deelnemers uit de controle groep. Deelnemers met een accomplishment focus verschilden in geen enkel opzicht van deelnemers uit de controlegroep.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)