Leaders life aspirations and job burnout: a self-determination theory approach
Maree Roche & Jarrod M. Haar

Doel – Het doel van dit artikel is om de implicaties te verkennen van de levensdoelen van leiders voor hun werkgerelateerde welbevinden. Zelfdeterminatietheorie (ZDT) stelt dat aspiraties (levensdoelen) die te maken hebben met persoonlijke groei, gezondheid, relaties en gemeenschap, psychologisch welbevinden ondersteunen terwijl aspiraties van rijkdom, imago en roem welbevinden in de weg staan. Er is echter weinig bekend over de invloed van levensdoelen op het welbevinden op het werk van leiders in het bijzonder met betrekking tot burn-out.

Ontwerp – De studie verken zeven dimensies van aspiraties in een steekproef van 386 Nieuw-Zeelandse leiders in relatie tot emotionele uitputting en cynisme. Gegevens werden verzameld in twee golven (1=predictoren en 2= uitkomsten) en via structural equation modeling (SEM) werd de relatie tussen de variabelen onderzocht.

Resultaten – Het onderzoek liet zien dat alle extrinsieke aspiraties significant en positief gecorreleerd waren met burn-out, terwijl de intrinsieke aspiraties significant negatief gecorreleerd waren. De SEM liet zien dat rijkdom en imago aspiraties positief samenhingen met emotionele uitputting en cynisme, terwijl gezondheidsaspiraties er negatief mee samenhingen. Relatie-aspiraties, ten slotte, hingen negatief samen met cynisme.

Implicaties – Het onderzoek laat het belang zien van levensdoelen en de rol die deze speken bij burn-out van leiders. Leiders die gericht zijn op extrinsieke aspiraties hebben een grotere kans om burn-out te ontwikkelen dan zij die gericht zijn op intrinsieke aspiraties. Waar leiders dus op gericht zijn in termen van hun overkoepelende levensdoelen doet er toe voor hun welbevinden op het werk.

Originaliteit/waarde – De bevindingen zijn betekenisvol omdat, voor het eerst, relaties tussen de levensdoeloriëntaies van (van leiders) en burn-out is vastgesteld.

[Vertaling: CV]

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (2)
  • Bruikbaar (0)