The Dirty Laundry of Employee Award Programs: Evidence from the Field
Timothy Gubler, Ian Larkin, & Lamar Pierce

Samenvatting: [Vertaling: CV] Veel onderzoekers en mensen uit de praktijk hebben recent betoogd dat ’employee award programma’s’ een ‘gratis’ manier zijn om medewerkers te motiveren. Wij gebruiken data van een ‘attendance award programma’ dat ingevoerd was bij een van vijf industriële wasserettefabrieken om te laten zien dat awards significante indirecte kosten met zich mee kunnen brengen en dat zij minder effectief kunnen zijn in het motiveren van medewerkers dan de literatuur suggereert. Onze quasi-experimentele opzet laat zien dat twee soorten onbedoelde gevolgen de opbrengsten van award programma’s beperken. Ten eerste bespelen medewerkers het programma strategisch door punctualiteit alleen te verbeteren wanneer ze verkiesbaar zijn voor de award en door zich ziek te melden om verkiesbaar te kunnen blijven. Ten tweede verloren medewerkers met een perfecte aanwezigheid voorafgaand aan het programma 6-8% aan productiviteit nadat het programma geïntroduceerd was, wat suggereert dat zij gedemotiveerd waren door awards voor goed gedrag dat zij al hadden vertoond. Over het geheel genomen suggereren de resultaten dat het award programma de productiviteit van de fabriek met 1.4% verlaagde en dat positieve effecten van de awards gepaard gaan met meer complexe reacties van medewerkers die de effectiviteit van het programma beperken.

Lees het hele artikel

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)