Als lezer van deze site ben je vermoedelijk op de hoogte van het werk van Carol Dweck en haar collega’s over de groeimindset en de fixed mindset. Zo niet, dan vind je het misschien interessant er iets over te lezen (zie bijvoorbeeld hier of hier).  Of je een groeimindset of een fixed mindset hebt heeft veel implicaties. In het algemeen is het zo dat een groeimindset bevorderend werkt voor het aangaan van uitdagingen, het verwelkomen van feedback, inspanning leveren, volhouden, samenwerking zoeken en gericht zijn op leren en verbeteren. Een fixed mindset hangt in algemeen samen met het uit de weg gaan van moeilijke uitdagingen, defensief reageren op kritiek, competitief zijn, opgeven als het moeilijk wordt, minder inspanning leveren, minder lang volhouden als het moeilijk wordt en minder investeren in de eigen ontwikkeling en die van anderen. Bovendien zijn er nog twee minder bekende nadelen van een fixed mindset:  hij hangt samen met depressie en hij leidt er toe dat je te snel en oppervlakkig oordeelt.

 

Ik vermoedde dat er nog meer voordelen van een groeimindset zijn en nadelen van een fixed mindset. Ik was in het bijzonder nieuwsgierig naar hoe mindset samenhing met de drie basisbehoeften (meer uitleg hier) en met floreren.  Om dat te onderzoeken en er hopelijk wat over te leren nam ik een kleinschalige enquête af die ingevuld werd door 70 respondenten. Voor een beschrijving van die vragenlijst en de resultaten zie dit bericht: Een groeimindset hangt samen met inspanning en welzijn. Hier is een overzicht van de correlaties die ik vond:

 

Nu kwam ik een ander onderzoek tegen dat ook betrekking had op de relatie tussen mindset en andere variabelen dan die je meestal onderzoek tegenkomt:

 

How you think about your intelligence influences how adjusted you are: Implicit theories and adjustment outcomes

Ronnel B. King

 

Abstract [vertaling CV]: Individuen hebben verschillende manieren van kijken naar hun IQ waarbij sommigen het zien als relatief vaststaande en anderen als veranderbaar. Van individuele verschillen in deze overtuigingen (impliciete intelligentietheorieën) is aangetoond dat ze uiteenlopende prestatiegerelateerde uitkomsten beïnvloeden in de schoolcontext. De invloed van deze impliciete intelligentietheorieën is echter  buiten het schooldomein relatief weinig onderzocht. Het doel van deze studie is daarom om te onderzoek hoe impliciete theorieën samenhangen met een bredere range van uitkomsten op het gebied van aanpassing en welbevinden. Resultaten van de studie wijzen erop dat het zien van intelligentie als vastliggend (entity theory) samenhangt met meer onaangepaste uitkomsten. Intelligentie zien als veranderbaar (incremental theory) kwam naar voren als passender. Implicaties voor en richtingen van toekomstig onderzoek worden besproken.

 

De onderstaande figuur toont de resultaten van een Padanalyse.

 

English version

Print Friendly, PDF & Email