Duurzame inzet: effectief en voldoende langOm te kunnen leren en goede resultaten te bereiken is het nodig dat je je best doet. Veel onderzoek suggereert dat een fixed mindset hier niet bevorderlijk voor is. Mensen met een fixed mindset gaan uitdagingen meer uit de weg dan mensen met een groeimindset. Ook nemen ze minder risico’s. Ze zien het maken van fouten eerder als een vorm van falen en zijn er minder op gericht om te leren van fouten. Ook hebben ze meer moeite met het accepteren van feedback. Ze besteden minder tijd aan oefenen en beschikken ook over minder effectieve manieren en strategieën om te oefenen. Bij tegenslag geven ze eerder op. Ze stellen minder vragen en vragen minder snel om hulp. Door kinderen een groeimindset aan te leren, leer je ze dat het leveren van inspanning nuttig en nodig is. Ze leren dat het maken van fouten een normaal onderdeel van leren is en zeker geen vorm van falen. En ze gaan gemakkelijker uitdagingen aan en vragen eerder om hulp wanneer ze vastlopen. Bij tegenslag houden ze beter vol.

Trainingen Progressiegericht Werken

Inspanning

Om te leren en groeien zijn drie dingen belangrijk. Ten eerste dat je inspanning levert, ten tweede hoe je die inspanning levert en ten derde hoe lang je die inspanning levert. Een duurzame inzet betekent dat je voldoende lang gewerkt heb op een effectieve manier. Je kunt op twee manieren ineffectief zijn in je leerinspanningen. In de eerste plaats kan het zijn dat je eenvoudig weg niet goed inspanning hebt geleverd. Met andere woorden: je hebt er te weinig tijd in gestopt. Mensen met een fixed mindset werken vaak te kort omdat ze het idee hebben dat lang moeten werken een teken van een lage intelligentie is. Hoe lang je oefent is zowel op microniveau als op macroniveau belangrijk.

Micro en macro

Met het macroniveau bedoel ik in dit verband het volgende. Om je te ontwikkelen tot een topper op een bepaald vakgebied is vrijwel altijd het nodig om jarenlang intensief bezig geweest te zijn met het onderwerp in kwestie. Met het microniveau bedoel ik het volgende. Wanneer je een middelbare-schoolleerling bent en een moeilijk proefwerk aan het voorbereiden bent maakt het veel uit hoe lang je daar mee bezig bent geweest. Veel leerlingen met een fixed mindset hebben al het gevoel dat ze wel heel hard en lang gewerkt hebben als ze de avond voor het proefwerk een uur of 2, 3 geleerd hebben. Als ze dan toch een onvoldoende halen zijn ze verbaasd omdat ze toch zo hard gewerkt hebben.

Hard werken hoeft niet sneu te zijn

Wat deze leerlingen zich meestal niet realiseren is dat leerlingen met een groeimindset vaak nog veel meer tijd steken in het voorbereiden van hun proefwerk. Dat begint al bij het nauwgezet maken van hun huiswerk en het goed opletten in de klas. Maar ook beginnen ze vaak voor moeilijkere vakken al ruim eerder met leren dan de dag voor het proefwerk. Klinkt het sneu om te horen dat deze kinderen zo veel tijd in hun schoolwerk stoppen? Misschien is het toch wat minder sneu dan het lijkt. Leerlingen met een fixed mindset hebben het vaak veel moeilijker op school omdat ze veel meer geplaagd worden door angsten en twijfels. Bijvoorbeeld de twijfel of ze wel slim genoeg zijn voor het moeilijke vak of zelfs voor deze opleiding.

Betere motivatie, minder angst

Leerlingen met een groeimindset stoppen veel tijd in hun werk maar voelen hun competentie steeds groeien wat heel motiverend werkt. Op de dag van het proefwerk voelen ze zich goed voorbereid en voelen ze veel minder faalangst dan leerlingen met een fixed mindset. Het leveren van veel inspanningen voor hun schoolwerk ervaren ze doorgaans niet als vervelend maar eerder als stimulerend. In de tweede plaats kan het zijn dat je niet op een effectieve manier gewerkt hebt. Het kiezen van bewuste leerstrategieën is belangrijk voor een goed leerresultaat. Hier staan enkele voorbeelden van effectieve leerstrategieën.

Kortom: om te leren en te groeien is het zowel belangrijk dat je voldoende tijd investeert als dat je die tijd op een effectieve manier besteedt. Het onderstaande plaatje vat dit inzicht samen. 

Duurzame inzet: effectief en voldoende lang
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (3)
  • Bruikbaar (2)