Goal self-concordance moderates the relationship between achievement goals and indicators of academic adjustment

Patrick Gaudreau (2012)

Samenvatting [vertaling CV]: Deze studie onderzocht of de goede of slechte uitkomsten die geassocieerd zijn met een leerdoelen- versus prestatiedoelenbenadering van doelen (lees meer over dit onderscheid) samenhangt met de mate waarin deze doelen worden nagestreefd voor zelfconcordante redenen (meer over zelfconcordantie hier en hier). Een steekproef van 220 eerstefase studenten vulden voor hun tussentijdse examens vragenlijsten in, gericht op het meten van prestatiedoelen, doelenzelfconcordantie, tevredenheid met de studie, studie-angst. In totaal 115 deelnemers vulden na afloop een vragenlijst in die vroeg naar hun gemiddelde cijfers. Resultaten van regressieanalyse lieten zien dat leerdoelen positief samenhingen met tevredenheid met de studie en met prestaties maar alleen voor studenten met een hoge leerdoelen-zelfconcordantie. Prestatiedoelen hingen ook samen met betere prestaties maar alleen voor studenten met hoge prestatiedoelenconcordantie. Beide typen doelen hingen positief samen met angst voor individuen met lage niveaus van doelen-zelfconcordantie. Dit onderzoek illustreert het belang van naast elkaar bekijken van de inhoud van doelen en de motivatie voor doelen om hun effect op opleidingsresultaten te begrijpen.

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (0)
  • Bruikbaar (0)