De universele mindset en onderwijs als fundamenteel recht

Wat vind jij: moet onderwijs van hoge kwaliteit gezien worden als een universeel recht? Zou de overheid moeten garanderen dat ieder kind toegang heeft tot kwalitatief goed onderwijs? En laat me je nog iets vragen: hebben vrijwel alle mensen een groot potentieel om hun intellectuele vermogens te ontwikkelen of geldt dit slechts voor een een deel van de mensen? Onderzoekers Savani, Rattan & Dweck (2017) hebben deze twee verschillende manieren van denken over potentieel namen gegeven. Geloven dat vrijwel iedereen een hoog potentieel heeft noemen ze de universele overtuiging; geloven dat dit slechts geldt voor een deel van de mensen noemen ze de niet-universele overtuiging. Ik spreek hier voor het gemak van de universele mindset en de niet-universele mindset.

 Trainingen Progressiegericht Werken 

Verschillen in de universele en niet-universele mindset

Mensen blijken nogal verschillend over deze onderwerpen te denken. En landen verschillen nogal sterk in de mate waarin ze aan al hun burgers toegang verlenen tot goed onderwijs. Ook in rijke landen zijn deze verschillen er. In een land als de VS kost het een vermogen om te studeren aan de beste universiteiten terwijl in een land als Denemarken universitair onderwijs gratis is. Het verschil tussen de universele en de niet-universele mindset is niet precies hetzelfde als het verschil tussen de groeimindset en de statische mindset. De groeimindset is de overtuiging dat mensen hun capaciteiten kunnen vergroten door inspanning maar dit laat de mogelijkheid open dat mensen sterk verschillen in hoever ze kunnen komen. De universele mindset is het geloof dat vrijwel iedereen een groot potentieel heeft.

Bevindingen

De onderzoekers toetsten de volgende drie verwachtingen die in drie onderzoeken (uitgevoerd in de VS) werden ondersteund:

  1. Hoe meer mensen een universele mindset hebben, hoe meer ze onderwijs als een fundamenteel recht zien
  2. Hoe meer zij opleiding als een fundamenteel recht zien, hoe meer zij openbaar onderwijs ondersteunen op de volgende drie manieren: a) tegen bezuinigingen op het onderwijs zijn, b) bezorgd zijn over slechte onderwijsuitkomsten (in vergelijking tot internationale resultaten), en c) hoe meer zij voorstander zijn van het verkleinen van verschillen in onderwijsvoorzieningen tussen rijke en arme streken.
  3. Als mensen geconfronteerd worden met de gedachte dat iedereen een hoog potentieel heeft gaan ze onderwijs meer zien als een fundamenteel recht.

Consequenties van mindsets

Dit onderzoek doet geen uitspraak over de juistheid van de universele en niet-universele mindset. Tot nu toe is er in de wetenschap geen consensus over de vraag in hoeverre iedereen een hoog potentieel heeft. Wel laat dit onderzoek de consequenties zien van hoe je over dit soort onderwerpen denkt. De niet-universele mindset werkt ongelijkheid in kansen in de hand. De VS kent momenteel een grote ongelijkheid in de mate waarin iedereen toegang heeft tot het beste onderwijs. Tegelijk komt de gemiddelde kwaliteit van het onderwijs in de VS er in internationale vergelijkingen niet best af. Landen waarin de overheid deelname aan opleidingen subsidieert, zoals Denemarken, Finland en Duitsland, doen het daarentegen goed in internationale vergelijkingen.

De universele mindset

Ik neig sterk naar de universele mindset, dat wil zeggen de verwachting dat vrijwel iedereen een groot potentieel heeft. Hiermee wil ik natuurlijk niet zeggen dat er geen genetische invloed op zaken als intelligentie bestaat. Die bestaat natuurlijk wel. Genen beïnvloeden alle aspecten van onze ontwikkeling. Maar dat die genetische invloed bestaat zegt niet we verschillende plafonds hebben voor onze ontwikkeling (luister bijvoorbeeld naar dit interview met Eric Turkheimer).

Print Friendly, PDF & Email
Wat vind je van dit artikel?
  • Interessant (1)
  • Bruikbaar (1)